Інсталяція і налаштування
2013.02.22

Поновлення бази даних: загальні принципи

Поновлення для БД ДПС випускаються щоденно крім вихідних днів і розбивається на файли по 2,5 Мб. Поновлення за поточний день формуються протягом робочого дня та викладаються для скачування після 24:00.

Ф
айли поновлення мають наступний формат:

Dddmmyyn.pxx
- dd - день, mm - місяць, yy - рік, станом на який актуальна інформація, що викладається у поновленні оновленні;
- xx - шифр пакета поновлення:

 01 - Гросбух,
02 - Цінні папери,
03 - ЗЕДексперт,
04 - Бос,
06 - Професіонал,
07 - Судова практика,
21 - Гросбух + Бос,
31 - Гросбух + ЗЕДексперт + Бос,
41 - Гросбух + Цінні папери + ЗЕДексперт + Бос
51 - Гросбух + Цінні папери + ЗЕДексперт + Бос + Судова практика.

 - nn- номер файла поновлення 0-9, AZ.

Процедура поновлення БД ДПС проходить поза самою програмою. Для зручності на робочий стіл винесений ярлик цієї програми - «Дінай - Поновлення».

Ця підпрограма
функціонує незалежно від ДПС і може запускатися з будь-якого комп'ютера, пов'язаного за допомогою мережі з базою даних.Якщо БД поновлюється через мережу з іншого комп'ютера, то необхідно на комп'ютері з БД відкрити доступ по мережі до каталогу Dinai4\DinaiDB\DinaiDB. У програмі із завантаження поновлень вказати мережевий шлях до каталогу DinaiDB.

 


Спочатку програма по завантаження оновлень налаштована для поновлення через інтернет з сайту Компанії «Дінай».

Доступні варіанти отримання оновлень:

- Оновлення БД через Інтернет;
- Отримання файлів оновлень на CD.


Детальний опис кожного зі способів поновлення - в ​​наступних статтях.