Про нас пишуть
2011.06.17 Издание: "Медична практика" Номер: №6

Спрощення припинення юросіб та фізосіб-підприємців: МІФ чи РЕАЛЬНІСТЬ? Випуск від 17 червня 2011 р.

Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" (N 3384-VI від 19.05.2011 р.), метою якого, як видно з його назви, є спрощення процедури припинення юросіб та фізосіб підприємців, передбачено зміни до цілої низки законодавчих актів, серед яких ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (N 755-IV від 15.05.2003 р.), Господарський та Цивільній кодекси України, КпАП тощо. Майже всі коригування, прийняті цим законом, наберуть чинності з 18 грудня 2011 р.

 

Хотілось б зауважити, що даний нормативний акт є далеко не першим серед законів, метою яких є саме спрощення "життя" для підприємців.

 

Так, наприклад, Закон України N 2390-VI від 01.07.2010 р., також, як і коментований нормативний акт, був призваний полегшити процедуру реєстрації припинення суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом запровадженням спрощеної процедури припинення на підставі судового рішення.

 

Черговим етапом "спрощення" стало прийняття ЗУ N 3205-VI від 07.04.2011 р., відповідно до якого з 7 травня 2011 р. скасовано свідоцтво про держреєстрацію, замість якого запроваджено виписку з Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Так званого полегшення, яке передбачалося з введенням нових норм, чомусь не видно. Натомість суб’єкти господарювання отримали "головний біль", який, в першу чергу, полягає у вистоюванні черг у держреєстраторів задля отримання виписок замість свідоцтв. Крім того, надання випискам необмеженого терміну дії разом з можливістю отримання їх підприємством на запит у будь-який час, відкриває широке поле дій для недобросовісних партнерів (детальніше читайте у статті "Скасування свідоцтв про державну реєстрацію: здешевлення ведення бізнесу чи нові проблеми на порожньому місці?" від 11.05.2011 р., автор – Ольга Яковенко).

 

Ще одним "спрощенням" від слуг держави стало прийняття ЗУ N 3263-VI від 21.04.2011 р., яким скасовується:

- необхідність формування статутного капіталу до моменту держреєстрації;

- мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ;

- обов’язковість нотаріального посвідчення установчих документів та подання держреєстратору цілого ряду нотаріальних копій;

- можливість резервування найменування юридичної особи тощо.

 

Наскільки покращать згадані новації ведення господарської діяльності, звичайно ж, покаже практика, але вже й зараз можна сказати, що можливості захисту підприємств та приватних підприємців тануть на очах (детальніше читайте у статті "Рейдерство для чайників, або як влада спрощує ведення бізнесу в Україні" від 27.05.2011 р., автор - Ольга Яковенко).

 

Але все це приказка, а чергові нововведення, що приготував суб’єктам підприємництва парламент разом з Президентом у новому Законі N 3384-VI, чекають нас попереду. Отже, зупинимось на деяких його новаціях.

 

Опублікування інформації у спеціалізованому ЗМІ

 

Розширено перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Зокрема, до такої віднесено відомості про: втрату оригіналів установчих документів, про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора, проведення держреєстрації припинення юрособи чи підприємницької діяльності фізособи-підприємця за принципом мовчазної згоди (щодо принципу мовчазної згоди читайте нижче), про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи - підприємця, дату їх призначення тощо.

 

Крім того, переглянуто розміри плати за публікацію обов’язкових оголошень. Платними (51 грн.) залишаться лише оголошення, що містять інформацію про:

- зміну місцезнаходження юридичної особи;

- зміну найменування юридичної особи;

- прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи;

- втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.

 

За всі інші публікації, у т.ч. за ті, що стосуються прийняття рішення щодо припинення юридичної особи, проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізособи – підприємця, плата справлятися не буде.

 

Також слід зауважити, що до Господарського кодексу України передбачено коригування, відповідно до яких оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення підприємницької діяльності фізособи – підприємця, необхідно розміщувати у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому зазначаються відомості з єдиного державного реєстру (у листі Держкомпідприємництва N 7687 від 10.10.2007 р. зазначено, що таким виданням є "Бюлетень державної реєстрації").

 

Зазначимо, що ЗУ про держреєстрацію N 755-IV вже містив аналогічні вимоги, однак у ГКУ було чомусь зазначено, що такі оголошення необхідно публікувати у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням суб'єкта господарювання. Відповідні коригування призвані усунути існуючі розбіжності у діючих законодавчих актах.

 

Розрахунки з кредиторами

 

Встановлено, що документи, які подаються з метою внесення до Єдиного держреєстру запису про прийняття рішення щодо припинення юрособи або підприємницької діяльності фізособи, можуть бути залишені держреєстратором без розгляду якщо:

- рішення про припинення юридичної особи не містить відомостей про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог, або якщо такий строк не відповідає закону;

- строк заявлення кредиторами своїх вимог, зазначений у заяві фізособи-підприємця, не відповідає вимогам закону.

 

Що стосується згаданих строків, то вони знайдуть своє відображення у Цивільному кодексі України.

 

Зокрема, відповідно до нових норм для фізосіб-підприємців строк заявлення кредиторами своїх вимог, не може становити менше 2-х і більше 3-х місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності (відповідно до норм нової ст. 501, якою доповнюється ЦКУ). Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше 2-х більше 6-и місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (відповідно до змін, передбачених до ст. 105 ЦКУ).

 

Зауважимо, що зараз, відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу, строк заявлення кредиторами вимог до юрособи не може становити менше 2-х місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи. Зазначена норма, поширюється також і на фізосіб (відповідно до ст. 51 ЦКУ).

 

Також передбачено, що рішення щодо розгляду кожної із заяв кредиторів мають бути надіслані їм юрособами не пізніше 30 днів, та фізособами – не пізніше 15 днів з дня отримання відповідної вимоги.

 

Крім цього, ЦКУ буде доповнено переліком черговості задоволення вимог кредиторів фізособою-підприємцем, який практично ідентичний черговості задоволення вимог юрособою (ст. 1112 ЦКУ).

 

Принцип мовчазної згоди

 

Передбачено проведення держреєстрації припинення за принципом мовчазної згоди (це принцип, згідно з яким держреєстратор вносить до Єдиного держреєстру запис про проведення держреєстрації припинення юрособи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізособою - підприємцем за її рішенням). Проведенню припинення за згаданим принципом має передувати ряд обставин, які ми зараз і розглянемо.

 

Нагадаємо, що відповідно до встановлених Законом N 755-IV правил проведення держреєстрації припинення юросіб (в результаті ліквідації (ст. 36) та в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення (ст. 37)) та фізосіб-підприємців (ст. 47), держреєстратору має бути надано ряд документів, серед яких довідки ДПС та органів Пенсійного фонду про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів. Якщо після закінчення процедури припинення (для юросіб), або проведення заходів щодо припинення (для фізосіб), але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог, юридичній або фізичній особі не надано вищезгаданих довідок про відсутність заборгованості, вони набувають право не раніше ніж через 10 робочих днів з дня закінчення такого строку подати держреєстратору усі необхідні для проведення припинення документи, за винятком вказаних довідок для проведення державної реєстрації припинення за принципом мовчазної згоди.

 

Сроки проведення держреєстрації припинення

 

Скорочено строк держреєстрації припинення юрособи в результаті її ліквідації - він не повинен перевищувати одного робочого дня (зараз – трьох робочих днів) з дати надходження необхідних для припинення документів.

 

Строк держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізособою – підприємцем також не повинен перевищувати одного робочого дня (в даний час - не повинен перевищувати два робочих дні).

 

Обов’язки органів влади

 

Дещо розширено обов’язки органів держвлади, зокрема – Державної податкової служби та Пенсійного фонду України.

 

Закон зобов’язує згадані органи під час проведення заходів щодо припинення юридичних та фізичних осіб підприємців надавати держреєстратору (в електронній формі та на паперовому носії) протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення щодо припинення діяльності одне з нижчезазначених повідомлень за підписом відповідальної особи:

- повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи;

- повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи.

 

Адмінвідповідальність

 

Встановлено адмінвідповідальність за порушення порядку припинення юрособи або підприємницької діяльності фізособи-підприємця. При цьому, штрафні санкції будуть застосовуватися як до юросіб, так і до посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів соцстрахування. Детальніше у нижченаведеній таблиці.

 

N п/п

Вид адміністративного правопорушення

На кого накладаються штрафні санкції

Розмір штрафу

1.

Неподання в установлений законом строк державному реєстраторові документів, обов'язкове подання яких встановлено законом для припинення юрособи, чи подання недостовірних відомостей у таких документах

на голову комісії з припинення юрособи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора або на посадових осіб

від 1020 до 1360 грн.

(від 60 до 80 нмдг)

2.

Дії, зазначені в п. 1 вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

від 1360 до 1700 грн.

(від 80 до 100 нмдг)

3.

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи

на посадових осіб юрособи, інших осіб, залучених до припинення юрособи

від 1700 до 2550 грн.

(від 100 до 150 нмдг)

4.

Ухилення голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від проведення припинення юрособи або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта, обов'язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи

на голову комісії з припинення юрособи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора або інших осіб, залучених до припинення юрособи

від 1700 до 2550 грн.

(від 100 до 150 нмдг)

5.

Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів ДПС або Пенсфонду України для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, єдиного соцвнеску, інших сум, що пов'язані із такими зобов'язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу державної податкової служби інвентаризації основних фондів, ТМЦ та коштів під час припинення юрособи

від 1700 до 2550 грн.

(від 100 до 150 нмдг)

6.

Дії, зазначені в п.п. 3-5, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

від 2550 до 3400 грн.

(від 150 до 200 нмдг)

7.

Порушення порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

на фізичну особу - підприємця

від 1020 до 1360 грн.

(від 60 до 80 нмдг)

Увага! Відповідальність за порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця не застосовується до голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо такі порушення відбулися внаслідок недотримання органами ДПС, фондів соцстрахування та Пенсійного фонду України строків надання відповідних довідок та проведення відповідних перевірок.

8.

Безпідставне заперечення органів ДПС, Пенсійного фонду України, фондів соцстрахування проти проведення держреєстрації припинення юрособи або підприємницької діяльності фізособи - підприємця

на посадових осіб ДПС, Пенсфонду України, фондів соцстрахування

від 3400 до 4250 грн.

(від 200 до 250 нмдг)

9.

Непроведення або несвоєчасне проведення органами податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України перевірок, пов'язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, та ненадання або несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють органи ДПС, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд України

на посадових осіб ДПС, фондів соцстрахування та Пенсфонду України

від 3400 до 4250 грн.

(від 200 до 250 нмдг)

 

Інше

 

Крім цього:

- строк, протягом якого товариство має повідомити орган, що провів реєстрацію про прийняття рішення про внесення змін до установчих документів з метою внесення необхідних змін до державного реєстру зменшено до трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (в даний час - у п'ятиденний строк). Зазначені зміни передбачено до ЗУ " Про господарські товариства" N 1576-XII від 19.09.91 р.;

- спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації, яким поки що є Держкомпідприємництво, уповноважений на затвердження форм заяв, повідомлень, реєстраційних карток, довідок, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру;

- розширено перелік відомостей, які мають зберігатися у реєстраційних справах юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також у Єдиному державному реєстрі тощо.

 

Ще раз передивляючись запроваджені ЗУ N 3384-VI нововведення, чомусь не радієш: "Ну нарешті, відтепер все буде значно простіше". Звичайно ж одним із спрощень припинення суб’єктів господарювання можна назвати скасування плати за публікацію деяких оголошень та запровадження припинення за принципом мовчазної згоди. Так, тішить й той факт, що адміністративна відповідальність передбачена не лише для підприємців, але й для держорганів, але коли поглядаєш на значно збільшений перелік можливих правопорушень, за які потрібно буде відповідати власноруч заробленими грошенятами, та ще й на розміри цих штрафів, стає сумно..

 

Автор: Наталія Михальченко - консультант-аналітик Компанії «Дінай» з юридичних питань.

Новини
Компанії
Усі новини
2019.01.29
Вийшло поновлення програми 1С:Підприємство

Конфігурація "Бухгалтерія для України", реліз 1.2.50.1 та 2.0.15.1...