Огляди законодавства
2018.09.10

Уряд визначив періодичність перевірок у сфері техногенної та пожежної безпеки

Автор: Компанія «Дінай»

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в сфері техногенної та пожежної безпеки Держслужбою з надзвичайних ситуацій (постанова N 715 від 05.09.2018 р.), до яких належать:

- вид та площа об'єкта;

- максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті;

- умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду пожежних автодрабин і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку);

- наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

- клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об'єкта;

- кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

Визначено, що віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюватиметься з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2 даного документа, за такою шкалою: від 41 до 100 балів - високий; від 21 до 40 балів - середній; від 0 до 20 балів - незначний.

Перевірки у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюватимуться з такою періодичністю:

- з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

- із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

- з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Якщо суб'єкту господарювання належить на праві власності, володіння або користування більше одного об'єкта, перевірка суб'єкта господарювання здійснюється з періодичністю, що залежить від суми балів, нарахованих окремо щодо кожного об'єкта.

Крім того, Уряд встановив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (постанова N 716 від 05.09.2018 р.). Такими критеріями є: строк провадження цієї діяльності; її види; кількість допущених суб'єктом господарювання порушень вимог ліцумов, виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду; відсоток працівників мінімальної кількості, передбаченої ліцумовами, працевлаштованих працівників суб'єктом господарювання за основним місцем роботи; відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Що стосується планових заходів держнагляду Держслужбою з надзвичайних ситуацій, то суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику перевірятимуть не частіше одного разу на два роки, із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки, а з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

--------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій" (N 715 від 05.09.2018 р.)

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій" (N 716 від 05.09.2018 р.)

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл