Огляди законодавства
2018.08.07

Нацбанк визначив підстави відхилення аудиторської фірми та оновив порядок подання аудиторського звіту банку

Автор: Компанія «Дінай»

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2018 року вводяться в дію норми нового Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (N 2258-VIII від 21.12.2017 р.), який набрав чинності 07.02.2018 р.

Серед іншого, даним Законом скасовується право Нацбанку на ведення Реєстру аудиторських фірм, які здійснюють зовнішній аудит банків. Натомість пунктом 7 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону Національному банку протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 06.02.2021 р. включно) надано право відхиляти обрану банком для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит банку.

На виконання норм даного Закону НБУ затвердив Положення про порядок відхилення (відсторонення) ним аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту (N 89 від 02.08.2018 р.).

Передбачено, що Нацбанк прийматиме рішення про відхилення аудиторської фірми не пізніше ніж через 15 календарних днів із дня надходження документів від банку про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінзвітності та надання інформації про аудиторську фірму. Зокрема до підстав, за наявності яких НБУ має право прийняти рішення про відхилення аудиторської фірми, віднесено:

- недотримання банком вимог щодо порядку призначення аудиторської фірми;

- недотримання аудиторською фірмою вимог законодавства;

- відсутності в аудитора необхідного досвіду роботи;

- наявності стягнень, що застосовувались до аудиторської фірми протягом останніх трьох років;

- перевищення семирічного поспіль строку тривалості договірних відносин банку з однією аудиторською фірмою або недотримання дворічної перерви після семирічного поспіль строку надання аудиторських послуг цьому банку.

Також передбачено, що Нацбанк прийматиме рішення про відсторонення аудиторської фірми протягом трьох робочих днів із дня виявлення підстави її відсторонення (недотримання аудиторською фірмою вимог законодавства, наявності інформації про застосування дисциплінарного стягнення до аудиторської фірми (крім попередження)).

Зазначимо, що аудиторська фірма, щодо якої Нацбанк прийняв рішення про відхилення або про відсторонення, має право взяти участь у конкурсі з відбору аудиторських фірм, які можуть бути обрані банком для проведення аудиту фінзвітності, не раніше ніж через рік із дати прийняття Нацбанком відповідного рішення.

Також Нацбанк затвердив нове Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (N 90 від 02.08.2018 р.), яке набере чинності 01.10.2018 р. Даним Положенням визначено:

- порядок подання банком до НБУ договору про аудит фінзвітності, аудиторського звіту/додаткового звіту;

- забезпечення аудиторською фірмою ротації аудиторів, що залучаються для проведення аудиту;

- перелік інформації, що має перевірятися та міститися в аудиторському звіті банку;

- порядок інформування аудиторською фірмою НБУ про виявлені під час аудиту банку та інших юросіб, що мають із банком тісні зв'язки, факти порушень та недоліків у їхній діяльності;

- порядок подання на вимогу Нацбанку робочих документів, пояснень аудиторської фірми з питань проведення аудиту.

Банки, які до 1 жовтня 2018 року не уклали договір із аудиторською фірмою на проведення обов'язкового аудиту фінзвітності за 2018 рік, мають право подати договір до Нацбанку в порядку, визначеному в новому Положенні, до 15 грудня 2018 року (включно). Ті банки, які встигнуть укласти договір до 1 жовтня 2018 року, як і раніше, подаватимуть його до НБУ до 01.11.2018 р. (включно).

----------------------

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту" (N 89 від 02.08.2018 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 06.08.2018 р.

Дата набрання чинності: 01.10.2018 р.

 

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності" (N 90 від 02.08.2018 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 06.08.2018 р.

Дата набрання чинності: 07.08.2018 р., крім деяких норм, які набирають чинності 01.10.2018

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл