Огляди законодавства
2018.07.06Увага!

Нову звітність з ЄСВ та порядок її заповнення офіційно оприлюднено

Автор: Компанія «Дінай»

Мінфін виклав у новій редакції Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску. Змінами редакцію чинного Порядку приводять у відповідність до Закону N 2464-VI від 08.07.2010 р. з урахуванням змін, внесених Законами N 1774-VIII, N 1369-VІІІ, N 1692-VIII, N 2148-VIII. Відредаговано також і самі звіти (місячні форми NД4, NД7, річні - NД5, NД6) та довідники для їх заповнення. Звертаємо увагу, що наказ опублікований у бюлетені "Офіційний вісник України" N 51 від 06.07.2018 р. та набирає чинності з 01.08.2018 р.

Відразу постає запитання: коли вперше подавати оновлений звіт з єдиного внеску? Роз'яснення ДФСУ з цього питання наразі відсутнє. Однак позицію фіскалів можна передбачити, аналізуючи лист N 35758/7/99-99-13-02-01-17 від 08.11.2016 р. Вона базувалася на нормах п. 46.6 ПКУ. За цими нормами до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. Виходячи з цього, вперше новий звіт з єдиного внеску (форма NД4) роботодавці подаватимуть у вересні за серпень 2018 року, а його граничний строк подання закінчується 20 вересня 2018 року. Підприємці та самозайняті особи, а також члени фермерського господарства подаватимуть такий звіт за 2018 рік.

Розглянемо основні відмінності звіту з єдиного внеску (форма NД4) згідно з додатком 4 до Порядку.

1. Титульний аркуш звіту містить посилання на коментований наказ Мінфіну, яким його затверджено.

2. Уточнено порядок зазначення обов'язкового реквізиту звіту "Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)". Звертаємо увагу, що цей реквізит, як і інші обов'язкові, заповнюється в усіх таблицях додатків до звіту, де вони передбачені.

3. Таблицю 1 звіту доповнено новими рядками щодо нарахування єдиного внеску:

- 3.2.1 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (22%)";

- 3.3.1 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22%)";

- 3.4.1 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), працюючим особам з інвалідністю (22%)".

4. Порядком уточнено, що таблицю 4 формують та подають страхувальники, які нараховують і сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу".

5. Доповнено перелік випадків формування та подання страхувальником Таблиці 5 звіту, призначеної для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб. Так, таблиця 5 подаватиметься, якщо протягом звітного періоду:

- особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;

- особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;

- особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

У зв'язку з цим таблицю 5 звіту доповнено новими графами: 12 "Професійна назва роботи", 13 "Код ЗКППТР", 14 "Код класифікатора професій", 15 "Посада", 16 "Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду", 19 "Військове звання".

Порядком визначено, що код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2010". Назва посади повинна відповідати запису в трудовій книжці. Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону (наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України).

Для заповнення графи 8 "Категорія особи" таблиці 5 з'явилися нові категорії особи (7 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами; 8 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу).

6. Перелік кодів типу нарахувань, які зазначаються у графі 10 "Код типу нарахувань" таблиці 6, доповнено новим кодом 14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку зі сторнуванням).

7. Відкориговано назви окремих показників звіту.

Суттєво змінено також звіт за формою N Д5 (річна). Зазначено, що для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 1 травня року за результатами фінансового року. Звіт подається за формою N Д5 із зазначенням типу форми "початкова".

--------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (N 511 від 15.05.2018 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2018 р. за N 692/32144

Офіційне опублікування: "Офіційний вісник України" N 51 від 06.07.2018 р.

Дата набрання чинності: 01.08.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл