Огляди законодавства
2018.06.14

ДФС про особливості контролю при оформленні тимчасових та додаткових декларацій

Автор: Компанія «Дінай»

З метою запобігання неправомірній мінімізації сплати митних платежів при застосуванні тимчасових митних декларацій ДФСУ звернула увагу митниць на таке:

- щодо виконання митних формальностей при оформленні товарів із застосуванням тимчасових декларацій

Відповідно до ч. 1 ст. 260 МКУ, якщо декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, він може подати тимчасову митну декларацію (далі - ТМД) на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов'язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення ТМД.

ДФСУ звертає увагу, що оформлення ТМД з підстав відсутності точних відомостей про характеристики товарів можливе лише у разі, якщо в результаті перевірки наявних документів посадовою особою підрозділу митного оформлення митниці перевірено та встановлено факт відсутності у декларанта документів, які містять необхідні відомості про товар;

- щодо оформлення ТМД зі сплатою митних платежів

Остаточний контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється при поданні додаткової митної декларації, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за ТМД, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.

Якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, проте документально підтверджує відомості про числові значення складових митної вартості товарів та при відсутності будь-яких умов, які унеможливлюють визначення вартості цих товарів за ціною договору (контракту), для нарахування сум митних платежів за ТМД застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпадати товар;

- щодо відповідальності за несвоєчасне подання додаткових декларацій

У разі встановлення митницею факту неподання у встановлений строк додаткової митної декларації, внаслідок чого до держбюджету не сплачено митні платежі, є підстави для розгляду питання про наявність ознак порушення митних правил, передбачених ст. 485 МКУ. Даною статтею передбачено застосування штрафу в розмірі 300% несплаченої суми митних платежів.

Крім цього, порушення строків подання додаткової митної декларації є підставою для накладення на платника податків штрафних санкцій згідно з п. 120.1 ПКУ (штраф у розмірі 170 грн, а за повторне протягом року порушення - 1020 грн);

- щодо підстав для ініціювання проведення документальних перевірок у разі виявлення ознак порушення законодавства з питань державної митної справи після випуску товарів у вільний обіг за ТМД

Відповідно до п. 2 та п. 3 ч. 7 ст. 346 МКУ неподання підприємством в установлений строк митної декларації, а також виявлення фактів або отримання документальної інформації, що свідчить про порушення підприємством вимог законодавства з питань державної митної справи, якщо підприємство не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу доходів і зборів протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту, є підставою для проведення документальної виїзної перевірки.

Виявлення ознак, що свідчать про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи, за результатами аналізу електронних копій митних декларацій, є підставою для проведення документальної невиїзної перевірки відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 351 МКУ.

Виконання декларантом обов'язку подати у встановлені строки додаткову митну декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за ТМД, є можливим лише у разі подання митниці додаткової митної декларації з точними даними на підставі прийнятого митницею рішення про визначення коду товарів.

-----------------------

Лист Державної фіскальної служби України N 12685/7/99-99-18-02-01-17 від 27.04.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл