Огляди законодавства
2018.04.12

Новий закон про стратегічну екологічну оцінку

Автор: Компанія «Дінай»

З метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС у частині встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки Президент підписав відповідний Закон "Про стратегічну екологічну оцінку" (N 2354-VIII від 20.03.2018 р.).

Зазначимо, що стратегічна екологічна оцінка - це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом'якшення можливих негативних наслідків.

Дія цього Закону поширюється на документи державного планування, які мають вплив на довкілля і здоров'я населення та стосуються сільського і рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, телекомунікацій, туризму, містобудування тощо. До документів державного планування відносяться стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Визначено, що здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.

Етапами стратегічної екологічної оцінки є:

- визначення обсягу такої оцінки;

- складання звіту про оцінку;

- проведення громадського обговорення та консультацій (транскордонних консультацій);

- врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;

- інформування про затвердження документа державного планування;

- моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій (транскордонних консультацій) враховуються в документі державного планування.

Зауважимо, що дія цього Закону не поширюється на документи державного планування, які стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій; бюджети, бюджетні програми та фінансові плани; програми економічного і соціального розвитку АРК, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період.

--------------------

Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" (N 2354-VIII від 20.03.2018 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 67 від 11.04.2018 р.

Дата набрання чинності: 12.04.2018 р. та вводиться в дію 12.10.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл