Огляди законодавства
2018.03.15

Фінзвітність за 2017 рік: роз'яснення Мінфіну

Автор: Компанія «Дінай»

Мінфін зауважив, що підприємства, які перейшли на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності з 01.01.2018 р., подають фінзвітність за 2017 рік, складену згідно з вимогами НП(С)БО. При цьому проміжна фінансова звітність, річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2018 рік складаються та подаються цими підприємствами також відповідно до вимог НП(С)БО.

Вже починаючи з 01.01.2019 р., зазначені підприємства складають проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ. При цьому в якості порівняльної інформації в такій звітності за 2019 рік використовуються показники фінзвітності за 2018 рік, трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

Зазначимо, що Законом України N 2164-VIII від 05.10.2017 р., серед іншого, відкориговано й порядок подання та оприлюднення фінансової звітності (нова редакція ст. 14 Закону про бухоблік N 996-XIV від 16.07.99 р.). При цьому частина норм набере чинності лише з 1 січня 2019 року.

Мінфін звертає увагу, що оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2017 рік здійснюється у порядку, встановленому Законом про бухоблік у редакції, яка діяла до 01.01.2018 р.

Нагадаємо: згідно із ч. 4 ст. 14 Закону про бухоблік у редакції до 01.01.2018 р. публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше, ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях. Тобто зазначену звітність за 2017 рік необхідно оприлюднити до 30.04.2018 р.

---------------------------

Лист Міністерства фінансів України N 35210-06-5/5570 від 27.02.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл