Огляди законодавства
2018.02.07Важливо!

Закон про ТОВ і ТДВ прийнято

Автор: Компанія «Дінай»

Зазначимо, що в Україні діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю регулюється застарілими нормами ЦКУ, ГКУ та ЗУ "Про господарські товариства" (N 1576-XII від 19.09.91 р.). Чинне законодавство є суперечливим, фрагментарним та таким, що не відповідає сучасним вимогам щодо гнучкості й ефективності регулювання таких господарських товариств. Серед недоліків діючого законодавства варто виділити такі:

- права учасників товариств не закріплено належним чином;

- учасникам товариства не гарантується доступ до фінансових документів товариства, що позбавляє їх можливості вчасно виявити порушення своїх прав;

- невизначеність правового механізму виключення учасника з товариства;

- неможливість створення в ТОВ такого органу, як наглядова рада тощо.

Таким чином, з метою усунення зазначених недоліків Верховною Радою нарешті прийнято окремий комплексний Закон про товариства з обмеженою відповідальністю та з додатковою відповідальністю (проект N 4666 від 13.05.2016 р.).

Так, однією з основних новацій даного документа є зняття обмеження на максимальну кількість учасників ТОВ, яка зараз не може бути більше 100 осіб (ст. 50 ЗУ N 1576-XII). Зокрема, законом визначено:

1) можливість укладення учасниками корпоративного договору (є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі), за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації;

2) виключення інформації про розмір статутного капіталу та переліку учасників товариства з переліку відомостей, що підлягають обов'язковому закріпленню у статуті;

3) скорочення з одного року до шести місяців строку на внесення вкладів при створенні товариства та встановлення строку в один рік на внесення додаткових вкладів при збільшенні розміру статутного капіталу;

4) можливість утворення наглядової ради, яка має контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу товариства;

5) нові правила виходу учасника з товариства;

6) перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства;

7) наслідки не внесення учасником вкладу, які можуть бути у вигляді:

- виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

- зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

- перерозподілу неоплаченої частки між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплати такої заборгованості відповідними учасниками;

- ліквідації товариства.

Варто зауважити, що в разі підписання Президентом даного закону товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю звільнятимуться від сплати адмінзбору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до цього закону протягом одного року з дня набрання ним чинності.

--------------------

Проект Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (N 4666 від 13.05.2016 р.)

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл