Огляди законодавства
2017.11.09

Кібербезпека в Законі

Автор: Компанія «Дінай»

Через півроку в Україні запрацює новий Закон, направлений на забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі. Документом визначено основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері.

Передбачається, що здійснювати заходи із забезпечення кібербезпеки будуть:

- державні та місцеві органи влади;

- підприємства, установи та організації, віднесені до об'єктів критичної інфраструктури;

- суб'єкти господарювання, громадяни України та об'єднання громадян, інші особи, які провадять діяльність та/або надають послуги, пов'язані з національними інформаційними ресурсами, інформаційними електронними послугами, здійсненням електронних правочинів, електронними комунікаціями, захистом інформації та кіберзахистом.

Зазначимо, що до об'єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які:

1) провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах;

2) надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я;

3) є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

4) включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

5) є об'єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Вищезазначені суб'єкти в межах своєї компетенції повинні:

- здійснювати заходи щодо запобігання використанню кіберпростору у воєнних, розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних і злочинних цілях;

- виявляти і реагувати на кіберінциденти та кібератаки, усувати їх наслідки;

- здійснювати інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних кіберзагроз;

- розробляти і реалізовувати запобіжні, організаційні, освітні та інші заходи у сфері кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту;

- забезпечувати проведення аудиту інформаційної безпеки, в тому числі на підпорядкованих об'єктах та об'єктах, що належать до сфери їх управління;

- здійснювати інші заходи із забезпечення розвитку та безпеки кіберпростору.

--------------------

Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (N 2163-VIII від 05.10.2017 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 208 від 09.11.2017 р.

Дата набрання чинності: 09.05.2017 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл