Огляди законодавства
2017.11.06

Визначено правила роботи комісії Фонду соцстраху з питань вирішення спорів

Автор: Компанія «Дінай»

На виконання вимог ст. 17 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (N 1105-XIV від 23.09.99 р.) затверджено Положення про спеціальну комісію Фонду соцстрахування України з питань вирішення спорів.

Так, встановлено, що комісія Фонду є постійно діючим органом, до складу якого на громадських і паритетних засадах входять по три представники держави, застрахованих осіб і страхувальників. На тих самих засадах при робочих органах виконавчої дирекції ФСС створюються такі самі комісії із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

Основним завданням комісій є вирішення по суті спорів, що виникають із правовідносин, урегульованих Законом N 1105-XIV. Зокрема, комісії вирішуватимуть спори щодо:

- сум страхових внесків;

- призначення матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

- обчислення страхового стажу;

- розміру шкоди та права на її відшкодування;

- призначення страхових виплат та надання соціальних послуг за соціальним страхування від нещасного випадку;

- інших питань.

Комісії не матимуть повноважень на вирішення спорів з питань, що належать до компетенції органів державного контролю та нагляду.

Спір між сторонами розглядатиметься за письмовою заявою зацікавленої сторони. При підготовці до розгляду спору та при його безпосередньому розгляді комісія має право вимагати від сторін надання обґрунтованих письмових чи усних пояснень щодо спірних питань, витребувати у відповідних робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України інформацію чи документи, необхідні для об'єктивного розгляду спору.

Основною формою роботи комісій будуть засідання, які проводитимуться відповідно до затвердженого графіку, але як правило, не рідше одного разу на місяць.

Рішення комісії є обов'язковим для виконання сторонами спору, але таке рішення може бути оскаржено. При цьому рішення комісії при робочому органі Фонду може бути оскаржено до комісії Фонду соцстраху України, а рішення останньої - до правління Фонду. Також рішення комісій можуть бути оскаржені до суду.

------------------------

Постанова Правління Фонду соціального страхування України "Про затвердження Положення про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України з питань вирішення спорів" (N 45 від 12.09.2017 р.)

Дата набрання чинності: 12.09.2017 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл