Огляди законодавства
2017.10.19Важливо!

Верховною Радою прийнято медичну реформу

Автор: Компанія «Дінай»

Після прийняття пенсійної реформи та реформи освіти Верховна Рада перейшла до медичної реформи, закріпленої Законом "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів".

Ухваленим документом держава гарантує повну оплату надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій, за затвердженими тарифами, єдиними для всієї території України.

Обсяг медичних послуг та лікарських засобів, вартість яких покривається державними гарантіями, закріплюватиметься в державному гарантованому пакеті Держбюджетом на відповідний рік. Обсяг коштів держбюджету, що спрямовуються на фінансування медицини, визначатиметься щорічно як частка ВВП у розмірі не менше 5%. Для забезпечення можливості прогнозувати обсяг витрат на охорону здоров'я Кабмін щорічно затверджуватиме конкретний перелік послуг та лікарських засобів, які входять у гарантований пакет.

У межах програми медичних гарантій держава фінансуватиме повну оплату медичних послуг та лікарських засобів, пов'язаних з наданням:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Зазначимо, що надавати медичні послуги та лікарські засоби за рахунок коштів держбюджету зможуть заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності й фізичні особи-підприємці, що одержали ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики та уклали договори про медичне обслуговування населення.

При цьому встановлюватиметься обмеження на надання державними та комунальними закладами охорони здоров'я платних медичних послуг, які не входять до програми медичних гарантій. Їх обсяг не може складати більше 20% від обсягу всіх наданих послуг. Таке обмеження діятиме лише до 31 грудня 2024 р.

Відповідно до затвердженої реформи пацієнту надаватиметься право вибору лікаря. Реалізувати таке право пацієнт зможе шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Медзакладам забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо. Отримати вторинну, третинну, паліативну медичну допомогу та послуги з медичної реабілітації за програмою медичних гарантій можна буде лише за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

Зазначимо, що при розрахунку тарифів на гарантовані медичні послуги базою для визначення компоненту оплати праці медичних працівників включатиметься величина, що є не меншою за 250% середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому застосовуватимуться такі тарифи.

Також Законом передбачається запровадження електронної системи охорони здоров'я, порядок функціонування якої затверджуватиме Кабмін. Доступ до даних про пацієнта, що міститимуться в такій системі, можливий лише за його згодою. Без згоди доступ до інформації про пацієнта можливий лише в таких випадках: за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта; за умови неможливості отримання згоди такого пацієнта; за рішенням суду.

Реалізацію державної політики у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів здійснюватиме новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. При цьому за Міністерством охорони здоров'я залишаться функції, пов'язані з формуванням політики в сфері охорони здоров'я.

Новий механізм фінансування медицини вводитиметься поступово. З 1 січня 2018 року запровадиться реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги, а протягом 2018-2019 років - для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров'я, населених пунктів чи регіонів. З 1 січня 2020 року нові правила фінансування мають запрацювати для усіх видів медичної допомоги.

---------------------

Проект Закону України "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (N 6327 від 10.04.2017 р.)

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл