Огляди законодавства
2017.06.01

Позбавлення премії - не погіршення умов оплати праці: позиція ВСУ

Автор: Компанія «Дінай»

ВСУ висловив правову позицію щодо позбавлення премії працівника, розглянувши справу N 6-2790цс16. Так, згідно з матеріалами справи працівник просив визнати протиправним і скасувати наказ директора підприємства у частині позбавлення його премії; повернути належну йому премію; покласти на роботодавця обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну його незаконними діями. Працівник вважав такий наказ безпідставним, оскільки не вчиняв жодних порушень, а відповідач не проводив службового розслідування відносно нього, не складав відповідного акта за результатами його проведення, пояснень від нього та згоди профспілки, членом якої він є, не отримував.

Рішеннями судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій позовні вимоги працівника задоволено частково, зокрема визнано протиправним та скасовано наказ у частині позбавлення премії за виробничо-господарські показники. Суди виходили з того, що премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань, входять до структури зарплати. Згідно з частиною 4 статті 97 КЗпП роботодавець не мав права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством. Крім того, суди зазначили, що зміна умов праці позивача, який є членом виборного профспілкового органу, відбулася без попередньої згоди виборного профспілкового органу.

У поданій до ВСУ заяві роботодавець просив скасувати ухвалені у справі судові рішення та ухвалити нове рішення про відмову в позові.

Дослідивши всі матеріали справи, ВСУ виходить з того, що частина 4 статті 97 КЗпП, яка забороняє власникові приймати одностороннє рішення з питань оплати праці, що погіршує умови, встановлені у відповідному порядку, не стосується випадків, коли власник застосовує встановлені на підприємстві відповідно до законодавства умови оплати праці. Прийняття керівником підприємства на основі положення про преміювання і в межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру премій, позбавлення працівників премій повністю або частково не можна кваліфікувати як погіршення умов оплати праці, про яке працівник повинен бути заздалегідь попереджений.

Крім того, законодавство не вимагає, щоб власник реалізував свої повноваження повністю або частково позбавляти конкретного працівника премій обов'язково за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Власник має право самостійно вирішувати ці питання, якщо інше не передбачено положенням про преміювання (колективним договором).

Суди ж не з'ясували, які нормативно-правові акти діють на підприємстві щодо визначення умов та порядку виплати премій та чи дотримано їх при виданні оспорюваного наказу. Таким чином, ВСУ задовольнив частково позовні вимоги роботодавця та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

----------------------

Постанова Верховного Суду України N 6-2790цс16 від 15.05.2017 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл