Огляди законодавства
2012.10.31

Держслужбовці! Не забувайте дотримуватися Загальних правил поведінки

Автор: Наталія Михальченко

Небагато хто знає, що державні службовці нашої неньки України мають дотримуватися відповідних Загальних правил поведінки, розроблених безпосередньо для них Головним управлінням держслужби (наказ N 214 від 04.08.2010 р.). Кожний новачок, що заступає на державну службу, ознайомлюється з цими правилами, про що письмово нотується у його особистій справі.

Отже, майбутні інспектори податкової служби, фахівці Пенсійного фонду чи органів держстатистики, при прийнятті на роботу мають отримати обов’язковий інструктаж щодо правил поведінки їх як державних службовців, і, звичайно, дотримуватися цих норм.

Переглядаючи ці правила поведінки, зупиняєшся на деяких нормах, наприклад: "державний службовець повинен дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків" або "державному службовцю забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб". Як все вірно і чітко прописано у правилах, але як прикро, що не завжди про них пам’ятають.

Але зараз мова зовсім не про те, як дотримуються, чи взагалі беруть до уваги запроваджені вимоги державні службовці, а про те, що зовсім скоро Загальні правила поведінки будуть дещо відкориговані та приведені у відповідність до діючого законодавства. Пов’язано це з прийняттям у травні цього року Закону України "Про правила етичної поведінки" (N 4722-VI від 17.05.2012 р.), що визначає керівні норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зауважимо, що окремі норми як правил, так і вищезазначеного закону, тісно переплітаються із ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції" (N 3206-VI від 07.04.2011 р.) і спрямовані на дотримання канонів, визначених останнім, та на запобіганні проявів корупції.

Отже, до Загальних правил передбачено деякі доповнення, що аналогічні викладеним у етичному законі нормам, відповідно до яких:

1) держслужбовець має додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, культури спілкування (уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування);

2) при отриманні для виконання рішення чи доручень, що суперечать законодавству України або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юросіб, держави або суспільним інтересам, держслужбовець зобов'язаний негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу держвлади, у якому він працює (зауважимо, що діюча редакція правил передбачає, що при отриманні суперечливих українському законодавству доручень держслужбовець має повідомити про це особу, яка дала таке доручення, а вже у разі наполягання останньою щодо виконання поставленого завдання – особу, яка вище за посадою);

3) встановлено пряму заборону щодо отримання держслужбовцем не лише дарунків, а й неправомірної вимоги (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову). При цьому, при отриманні пропозицій відносно неправомірної вимоги або дарунка держслужбовець має діяти за встановленою ЗУ N 4722-VI схемою, а саме:

- відмовитись від пропозиції;

- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег по роботі;

- письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або відповідний виборний чи колегіальний орган та/або одного з визначених антикорупційним законом N 3206-VI спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

4) окреслено строк, у який держслужбовець при виявленні неправомірної вигоди або дарунка у своєму службовому приміщенні (або отриманні його в інший спосіб) зобов’язує повідомити про це свого керівника, - не пізніше одного робочого дня тощо.

----------------------.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби "Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року N 214" (N 194 від 28.09.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.2012 р. за N 1768/22080 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл


Коментуємий документ Ви можете знайти в ДПС: БОС, Професіонал