Авторські консультації
2017.11.22

НЮАНСИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ АУДИТОРАМИ (АУДИТОРСЬКИМИ ФІРМАМИ), АДВОКАТАМИ ТА НОТАРІУСАМИ В УКРАЇНІ (ЧАСТИНА ДРУГА)

Автор:

Міжнародна аудиторська компанія BDO, www.bdo.ua

від 15 серпня 2017 р.

Кирило Гаращук, начальник юридичного відділу компанії BDO в Україні


Відмова від договору

У цій статті мова піде о правах та обов'язках спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), зокрема аудиторів (аудиторських фірм), адвокатів та нотаріусів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що стосуються встановлення ділових відносин з клієнтами.

Законодавцем визначено, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, а також відмовити клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу (ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" – Закон).

У цих двох випадках СПФМ, на підставі прямої норми закону, повинен відмовитися від укладання договору або розірвати існуючи договірні стосунки. Розглядаючи норми законодавства, що регулюють відносини односторонньої відмови від зобов'язань, можна зробити висновок, що протиріччя між ст.ст. 525, 615 ЦК України (недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання, одностороння відмова від зобов'язання) та Законом не виникає. Однак при цьому поза межами законодавчого регулювання залишаються питання відшкодування збитків, які можуть бути завдані сторонам такою односторонньою відмовою від договору. Вважаємо, що у цьому контексті такі терміни як "відмова від підтримання ділових відносин", "розірвання ділових відносин", "відмова від зобов'язань" є тотожними. Таким чином, за відсутності спеціальної норми у законі, що регулює відновлення прав сторін у разі дострокового припинення зобов'язань в односторонньому порядку, що не пов'язані з його порушенням, суб'єкти приватного права у відносинах з СПФМ мають визначати процедуру у договорі самостійно.

Важливим доповненням до зобов'язань про відмову СПФМ від встановлення (підтримання) ділових відносин є обов'язок повідомлення спеціально уповноваженого органу (Держфінмоніторингу) не пізніше наступного робочого дня з дня відмови про осіб, які мають або мали намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції. Невиконання цих обов'язків тягнуть за собою ризики застосування штрафних санкцій у відповідності до Закону. Обов'язково слід повідомляти Держфінмоніторинг також у випадках спроби встановлення ділових відносин з юридичними чи фізичними особами. яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, а також, у разі виявлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу за результатами внесення змін до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, СПФМ зобов'язаний негайно, тобто  в день прийняття зазначеного рішення, повідомити Держфінмоніторингу про таку особу.

Повідомлення про відмову від встановлення ділових відносин (проведення валютно-обмінних фінансових операцій, фінансових операцій з банківськими металами, готівкою (готівковими коштами) з клієнтом складається суб'єктом у довільній формі із зазначенням обставин, за яких звернувся клієнт, та всієї наявної інформації про нього.

Принагідно слід зазначити, що, відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику є правом СПФМ та не може мати наслідком застосування штрафних санкцій у разі, якщо суб'єкт ним не скористується. З огляду на зміст нормативно-правового забезпечення, межа між правами та  обов'язками СПФМ стосовно повідомлень до Держфінмоніторингу є доволі не чіткою та потребує певного вдосконалення на законодавчому рівні.

(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл