Авторські консультації
2017.08.15

НЮАНСИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ АУДИТОРАМИ (АУДИТОРСЬКИМИ ФІРМАМИ), АДВОКАТАМИ ТА НОТАРІУСАМИ В УКРАЇНІ (ЧАСТИНА ПЕРША)

Автор:

Міжнародна аудиторська компанія BDO, www.bdo.ua

від 15 серпня 2017 р.

Кирило Гаращук, начальник юридичного відділу компанії BDO в Україні

 

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні набуло за останні роки надважливого значення як для ситуації, що склалася всередині держави, так і у міжнародному співтоваристві

.

На даний час уповноважені органи державної влади проводять роботу із забезпечення розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимоги до якої значно посилені згідно з оновленими Рекомендаціями FATF, затвердженими Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

З метою імплементації Україною оновлених Рекомендацій FATF Верховною Радою України 14 жовтня 2014 р. прийнято Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення " (Закон), що спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, гарантування національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування бази даних для надання уповноваженим органам державної влади та компетентним органам іноземних держав можливості виявляти та розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням грошей та іншими незаконними фінансовими операціями. За підтримки Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у 2015 році було видано Науково-практичний коментар до цього Закону.

Для досягнення мети реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, Україна має, поряд з іншим, привести законодавство про аудиторську діяльність у частині співпраці з органами фінансової розвідки у відповідність з Регламентом (ЄС) N 537/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16 квітня 2014 р. про спеціальні вимоги до обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу, який скасовує Рішення Комісії 2005/909/ЄК.

Законом визначено, що система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів. До спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) відносяться нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги. Але чинним законодавством визначено, що обов'язки спеціально визначених суб'єктів здійснюються лише у разі, якщо вони задіяні у фінансовій операції для свого клієнта щодо:

- купівлі-продажу нерухомості;

- управління активами клієнта;

- управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

- залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними;

- утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності (включаючи аудит) чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб (корпоративних прав).

На спеціально уповноважених СПФМ покладено обов'язок створити внутрішню систему фінансового моніторингу, яка має відповідати Закону та засадам, що визначені регуляторами, а саме розробити та впровадити правила та програму здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (накази, опитувальники, анкети тощо), стати на облік у спеціально уповноваженому органі, призначити відповідального працівника. Відповідальний працівник зобов'язаний пройти навчання та скласти іспит в акредитованому Державною службою фінансового моніторингу України закладі освіти з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. Більш того, суб'єкти повинні здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації, забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків, забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторинг та здійснювати інші обов'язки.

Варто звернути увагу, що спеціально уповноважені СПФМ звільнені від обов'язку повідомляти спеціально уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, тобто ті фінансові операції, що визначені ст. 15 Закону. Ця норма закону узгоджується з рекомендаціями FATF. Так, міжнародними стандартами (Рекомендація FATF 23 (2012 р.)) визначені нефінансові професії та заняття. Вимоги, викладені в Рекомендаціях 18-21, застосовуються до всіх визначених не фінансових установ та професій таким чином: а) Необхідно зобов'язати адвокатів, нотаріусів, інших незалежних експертів з правових питань та бухгалтерів повідомляти про підозрілі операції, коли вони задіяни у фінансовій операції від імені або за дорученням клієнта, стосовно діяльності, зазначеної в рекомендації 22 (d). Країнам рекомендується розширити дію вимоги щодо направлення повідомлень на решту професійної діяльності бухгалтерів, включаючи аудит.

Підкреслюючи важливість виконання Рекомендацій FATF, законодавець надав наглядовим органам права за певних обставин накладати ряд дисциплінарних та фінансових санкцій, зокрема повноваження відкликати, обмежувати та призупиняти ліцензії, накладати грошові штрафи та, навіть, приймати рішення про ліквідацію суб'єктів, що порушують законодавство у сфері легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Очікуйте продовження!

(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл