Авторські консультації
2017.05.19

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТОК У СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор:

Міжнародна аудиторська компанія BDO, www.bdo.ua

від 17 травня 2017 р.

Кирило Гаращук

керівник юридичного департаменту аудиторської компанії "БДО"

У березні 2017 року парламентом України був прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями", яким певні особливості при застосуванні печаток у господарській діяльності суб'єктів приватного права.

Закон передбачає зміни до Цивільного кодексу України та низки законів про те, що суб'єкти господарювання мають право використовувати в своїй діяльності печатки, але їх використання відтепер не є обов'язковим реквізитом будь-якого документа. А наявність або відсутність відбитку печатки на документі не створює юридичних наслідків (незалежно від їх наявності у суб'єктів господарювання).

Прийняття Закону N 1982 VIII обумовлено, перш за все, процесом імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, розділу V "Економічне і галузеве співробітництво". Виходячи з міжнародних принципів і практики застосування нормативно-правої бази, такі зміни національного законодавства повинні сприяти розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва. Безумовно, це позитивний крок у сфері зміцнення міжнародного співробітництва для суб'єктів приватного права.

Однак, доцільно згадати перші кроки адаптації діючого законодавства України з цього приводу. З набранням чинності наказу Міністерства внутрішніх справ України N 5 від 11.01.2011 року "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МВС N 17 від 11.01.1999 року", яким було скасовано дозвільний порядок виготовлення печаток, будь-яка особа отримувала можливість виготовляти печатки в необмеженій кількості і будь-якого змісту на власний розсуд. Таким чином, проставляння печатки було звичайною бюрократичною процедурою, яка не принесла, по суті, підтвердження офіційності або достовірності документа, і також не могло підтверджувати повноваження особи, яка підписувала такий документ.

Ще в недалекому минулому український бізнес стикався з проблемами митного оформлення ввезення/вивезення товару (послуг) через відсутність відбитку печатки нерезидента в контракті і інших супутніх документах (в США й більшості європейських країн печатка не використовується в обов'язковому порядку), тепер же можуть виникнути аналогічні питання з країнами, в яких печатка ще є обов'язковим атрибутом договірного права.

Попри впровадження добровільного використання печаток, законодавець передбачив право обов'язкового використання печатки у випадку укладання угоди, за умови, що між сторонами такої угоди існує письмова домовленість про скріплення печаткою підписів уповноважених осіб.

Варто зазначити ризики, пов'язані з впровадженням зазначеного закону. Серед юристів йдуть дискусії про несистемність введення правових норм щодо добровільного використання печаток, оскільки в ряді законів залишаються чинними положення, які зобов'язують проставляти відбиток печатки на документах. До таких законодавчих актів можна віднести Митний і Податковий кодекси, банківське законодавство, в яких залишаються положення використання печатки. У низці законів визнається відбиток печатки обов'язковим реквізитом документа в залежності від того, чи є у суб'єкта в наявності печатка, а не від того, чи прийняв такий суб'єкт рішення використовувати таку печатку. На думку деяких експертів в області права, такий підхід до правового регулювання відносин не відповідає принципу юридичної визначеності, який є невід'ємною складовою принципу верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституції України та згідно з яким юридичні норми повинні бути чіткими, ясними і недвозначними, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці.

Очевидно, що чинне законодавство повинно бути доопрацьовано для усунення існуючої правової невизначеності, тому бізнесу поки все ж можна порадити поки не відмовлятися від використання печатки.

(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл