Що таке ДПС

Довідково-правові системи (їх також називають інформаційно-правовими системами, правовими системами, комп'ютерними довідниками із законодавства) - це особливий клас електронних баз даних, у яких зібрано тексти нормативних документів органів державної влади та інші спеціалізовані матеріали. Программна оболонка систем оснащена спеціальним інструментарієм для зручної роботи з інформаційним масивом.

 

Інформаційне наповнення довідкових систем

 

Як правило, у будь-якій довідковій системі ви знайдете ті чи інші нормативні документи серед яких:

 • закони;
 • постанови;
 • укази;
 • листи центральнї та/чи регіональної влади тощо.


Також у деяких правових системах зібрано:

 • законопроекти;
 • матеріали преси;
 • рішення судів;
 • бланки бухгалтерської та податкової звітності, типові документи тощо.

 

Виробники найбільш відомих і затребуваних правових систем доповнюють їх своєю авторською інформацією:

 • консультаціями,
 • коментарями до документів,
 • довідковою інформацією, зведеними таблицями, формулами до бухгалтерських бланків та ін.

 

Інструментарій довідково-правових систем

Інструментарій довідково-правових систем, як правило, дозволяє:

 • знайти документ за різними реквізитами;
 • перейти з одного документа на інший за допомогою гіперпосилання;
 • знайти групу документів певної тематики;
 • відслідкувати зміни в документі, визначивши його редакції за різні періоди його дії.

 

Інструментарій найбільш популярних довідково-правових систем надає розширені можливості для користувачів. Так, наприклад, у довідково-правових системах «Дінай» є:

 • простий, розширений та контекстний пошук документів;
 • пошук документа як за окремим словом, так і за словосполученням з можливістю задати допустиму кількість проміжних слів у шуканому словосполученні;
 • спеціальні каталоги типів та органів видання документів (чинних/ нечинних), що дуже спрощує їх пошук;
 • переліки документів, що пов’язані зі знайденим документом.

 

Типи правових систем

Інформаційно-правові системи представлені як: загальнозаконодавчими та спеціалізованими:

- загальнозаконодавча правова система, що містить інформацію з усіх галузей права (Дінай: Професіонал);
- спеціалізовані правові системи, що містять документи, які регулюють професійну діяльність у певній галузі (Дінай:ГросбухДінай:БосДінай:ЗЕДекспертДінай:Цінні папериДінай:Судова практика).

Підхід до спеціалізації правових систем у різних виробників відрізняється. Спеціалізовані системи Компанії «Дінай»є повноцінними самодостатніми програмними продуктами. У той же час користувач може вибрати кілька спеціалізованих систем «Дінай», створивши для себе оптимальну конфігурацію.


Факти про ДПС Дiнай

Оцінить фахівець з персоналу: понад 6000 нормативних документів, що регулюють відносини з персоналом, у правовій системі "Дінай:Бос"

У правовій системі "Дінай:Цінні папери" зібрано воєдино та систематизовано 4 тис. консультацй з питань цінних паперів, фондового ринку та приватизації.

Оцінить кожен користувач: довідковий матеріал про порядок набуття чинності  нормативнми актами у всіх правових системах "Дінай"