Нове в ДПС
2019.01.12

Оновлена податкова накладна та розрахунок коригування

З 1 грудня минулого року є чинними нова форма податкової накладної та РК до неї, а також відкоригований Порядок їх заповнення.

Так, змінами до заголовної частини форм ПН та РК додано новий реквізит: податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта (як продавця, так і покупця), а в таблиці розділу Б ПН/РК новий реквізит - "Сума податку на додану вартість" (графа 11 ПН та графа 14 РК).

Згідно з підп. 2.2. Порядку обліку платників податків і зборів N 1588 від 09.12.2011 р. податковим номером платника податків є код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізосіб. При цьому серію та/або номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

Також внесено уточнення в порядок заповнення ПН при поставках товарів/послуг неплатнику ПДВ (п. 4 Порядку), філіями (п. 7 Порядку), за щоденними підсумками операцій (п. 14 Порядку), складання зведених ПН (п. 11, 19 Порядку).

Зокрема, у разі складання зведеної ПН у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки:

1 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 198.5 ПКУ;

2 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 199.1 ПКУ;

3 - у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку (якщо договірна ціна нижча за ціну придбання товарів/послуг або балансової вартості необоротних активів);

4 - у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладені у п. 19 Порядку (ритмічний або безперервний характер постачання).

Крім того, прописано порядок складання РК у разі:- помилкового заповнення реквізитів у заголовній частині ПН;- зміни кількості/вартості товарів/послуг або на повернення товарів/послуг чи передоплати за них;- реєстрації в ЄРПН двох і більше ПН, складених на одну операцію.

Цю та інші консультації читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл