Огляди законодавства
2018.05.03

Нацбанк удосконалив порядок видачі та використання індивідуальних валютних ліцензій

Автор: Компанія «Дінай»

Нацбанк відкоригував порядок ліцензування валютних операцій для банків, населення та бізнесу. Постановою N 45 від 26.04.2018 р. передбачено зміни до:

- Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам N 270 від 17.06.2004 р.;

- Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України (N 485 від 14.10.2004 р.);

- Положення про функціонування автоматизованої інформаційної системи НБУ "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій" (N 54 від 15 червня 2017 р.).

Зокрема, спрощено порядок видачі електронних ліцензій на здійснення фізособами валютних операцій. Так, до переліку документів, необхідних для отримання таких ліцензій, додається можливість подання на підтвердження джерел походження коштів документів, що стосуються результатів підприємницької діяльності чи продажу рухомого та/або нерухомого майна. Такими документами (інформацією) можуть бути податкові декларації про майновий стан і доходи/податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, договір про продаж рухомого та/або нерухомого майна та ін. Визначено, що фізособи можуть отримати е-ліцензію незалежно від наявності/відсутності в цих осіб статусу підприємця за умови, що ці операції здійснюються фізособами для власних потреб та не пов'язані з їх підприємницькою діяльністю.

Також унормовується можливість отримання електронної ліцензії за рахунок коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя. Для цього один із подружжя може на підтвердження походження коштів враховувати доходи другого із подружжя, якщо ці доходи належать до їх спільної сумісної власності. Джерелами походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, можуть бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами; доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності; доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна; інвестиційний прибуток; інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів).

Крім того, банкам дозволено здійснювати операції з розміщення за кордоном валютних цінностей без індивідуальної ліцензії на будь-яких власних рахунках, а не лише на кореспондентських, як це було раніше. Однак для цього необхідно мати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

Також Нацбанком встановлено виключення із загального порядку контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за зовнішніми кредитами/позиками в іноземній валюті. Виключення стосується коштів, які залучаються резидентами-позичальниками від нерезидентів для кредитних проектів, що реалізуються за участі (у формі гарантування, страхування, поручительства) іноземної держави, за аналогією з виключенням, що вже застосовується для кредитних проектів за участі експортно-кредитних агентств.

Змінами також уточнено перелік документів, необхідних для отримання індивідуальної ліцензії на розміщення юрособами чи фізособами-підприємцями коштів на рахунках за межами України. До переліку додано довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках. Водночас визначено вимоги до змісту такої довідки. Вона повинна містити інформацію про найменування уповноваженого банку, валюту рахунку, дату відкриття рахунку, залишки коштів на рахунку, загальний обсяг зарахування та списання коштів за рахунком не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка підписується заявником (уповноваженою ним особою).

------------------------

Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (N 45 від 26.04.2018 р.)

Офіційне опублікування на сайті НБУ: 27.04.2018 р.

Дата набрання чинності: 28.04.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл