Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
01 березня сплати податок на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень 2019 року підп. 168.1.5 ПКУ + +
01 березня сплати військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень 2019 року підп. 168.1.5, п. 161підр. 10 р. XX ПКУ + +
01 березня сплати ПДВ за січень 2019 року п. 203.2 ПКУ
01 березня сплати плата за землю за січень 2019 року пп. 287.3, 287.4 ПКУ
01 березня сплати акцизний податок за січень 2019 року підп. 222.1.1, п. 57.1 ПКУ
01 березня сплати рентна плата за січень 2019 року: за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; за користування радіочастотним ресурсом; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України підп. 57.1, 257.5 ПКУ
01 березня подання податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2018 рік платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп пп. 49.18.3, п. 296.2 ПКУ органи ДФС +
01 березня подання податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2018 рік платниками, в яких податковий період дорівнює календарному року пп. 49.18.3, п. 57.1 ПКУ органи ДФС +
01 березня подання Фінансова звітність за 2018 рік до органів ДФСУ - платниками податку на прибуток, що звітують щороку: п. 46.2 ПКУ органи ДФС +
01 березня подання розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за 2018 рік платниками, в яких податковий період дорівнює календарному року пп. 49.18.3 ПКУ органи ДФС +
01 березня подання розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2018 рік платниками, в яких податковий період дорівнює календарному року пп. 49.18.3 ПКУ органи ДФС +
01 березня подання звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік пп. 46.2 ПКУ органи ДФС +
01 березня подання розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за 2018 рік
04 березня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за лютий 2019 р. наказ Держкомстату України N 163 від 31.08.2016 р. органи статистики +
04 березня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за лютий 2019 року наказ Держкомстату України N 149 від 13.07.2018 р. органи статистики +
04 березня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за лютий 2019 року наказ Держкомстату України N 154 від 16.07.2018 р. органи статистики + +
04 березня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за лютий 2019 р. наказ Держкомстату України N 126 від 06.07.2018 р. органи статистики + +
07 березня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за лютий 2019 року наказ Держкомстату України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
07 березня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за лютий 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 березня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за лютий 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 березня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за лютий 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 березня подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма N 1-ОА) за лютий 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 березня подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма N 1-ОТ) за лютий 2019 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
11 березня сплати частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за 2018 рік п. 57.1 ПКУ, п. 2 Порядку КМУ N 138 від 23.02.2011 р. +
11 березня сплати податок на прибуток підприємства за 2018 рік п. 57.1 ПКУ +
11 березня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за лютий 2019 року Наказ Держкомстату України N 190 від 21.07.2017 р. органи статистики +
15 березня подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма N ЗВР-1) за лютий 2019 р. п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
15 березня подання довідка про використані розрахункові книжки за лютий 2019 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
15 березня подання заяви про зстосування спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2019 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік підп. 298.1.4 ПКУ органи ДФС + +
20 березня сплати авансовий внесок з єдиного податку за березень 2019 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп п. 295.1 ПКУ +
20 березня сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за лютий 2019 року (крім гірничих підприємств) п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., підп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
20 березня подання податкової декларації з ПДВ за лютий 2019 року підп. 49.18.1, п. 203.1 ПКУ органи ДФС +
20 березня подання декларації акцизного податку за лютий 2019 року п. 223.2 ПКУ органи ДФС +
20 березня подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2019 року п. 286.3 ПКУ органи ДФС +
20 березня подання податкова декларація рентної плати за лютий 2019 року з розрахунком: рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України Пп. 49.18.1, ст. 257.1 ПКУ органи ДФС +
20 березня подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за лютий 2019 року (форма N Д4) Наказ Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
21 березня подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2019 року підп. 298.2.1 ПКУ органи ДФС + +
28 березня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за лютий 2019 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
29 березня сплати податку на доходи фізосіб з нарахованої, але не виплаченої зарплати, за лютий 2019 року підп. 168.1.5, 49.18.1 та п. 57.1 ПКУ +
29 березня сплати військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за лютий 2019 року підп. 168.1.5 ПКУ, п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ +
29 березня сплати ПДВ за лютий 2019 року п. 203.2 ПКУ +
29 березня сплати плати за землю за лютий 2019 року п. 287.4 ПКУ +
29 березня сплати акцизного податку за лютий 2019 року п. 222.1.1 ПКУ +
29 березня сплати авансовий внесок з туристичного збору за березень 2019 р. платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця
29 березня сплати рентної плати за лютий 2019 року підп. 57.1, 257.5 ПКУ +