Огляди законодавства
2019.01.10

Затверджено Порядок ведення Реєстру організацій колективного управління

Автор: Компанія «Дінай»

На реалізацію вимог Закону "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (N 2415-VIII від 15.05.2018 р.) Мінекономрозвитку визначило процедуру ведення Реєстру організацій колективного управління (далі - Реєстр).

Зазначимо, що організація колективного управління (ОКУ) - громадське об'єднання зі статусом юрособи, зареєстроване в Мінекономрозвитку, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямована на колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав.

Реєстр створюється як єдина інформаційна база, до якої забезпечується постійний вільний доступ, і яка містить відомості про ОКУ. Зокрема, ведення Реєстру передбачає:

- унесення відомостей про зареєстровані або акредитовані ОКУ до Реєстру;

- надання інформації з Реєстру в формі витягу;

- унесення змін до записів Реєстру на підставі заяв про внесення змін до Реєстру;

- виключення ОКУ з Реєстру.

Визначено, що юрсоба для реєстрації як ОКУ подає до Мінекономрозвитку заяву про реєстрацію та відомості про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних працівників юрособи. Відомості про ОКУ вносяться до Реєстру на підставі наказу Мінекономрозвитку про реєстрацію або акредитацію ОКУ. Внесення до Реєстру ОКУ, в тому числі акредитованої, здійснюється шляхом заповнення форми, що містить такі дані: найменування ОКУ; реєстраційний номер і дата включення ОКУ до Реєстру; відомості про засновників; її місцезнаходження; сфера, за якою організація зареєстрована; сфера та строк акредитації ОКУ; відомості про осіб, які входять до наглядового та виконавчого органів ОКУ.

Відомості про ОКУ вносяться до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття наказу Мінекономрозвитку про реєстрацію або її акредитацію. Також встановлено, що для кожної ОКУ оформлюється реєстраційна справа, що є невід'ємною частиною Реєстру.

Крім того, Мінекономрозвитку наказом N 1707 від 20.11.2018 р. затвердило:

1) форму заяви про акредитацію ОКУ;

2) форму щорічного звіту про діяльність ОКУ.

-----------------------

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління" (N 1741 від 21.11.2018 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2018 р. за N 1433/32885

Дата набрання чинності: з дня його офіційного опублікування

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження форм заяви та звіту організацій колективного управління" (N 1707 від 20.11.2018 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2018 р. за N 1432/32884

Дата набрання чинності: з дня його офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл