Огляди законодавства
2018.11.28Офіційно!

Закон про введення воєнного стану опубліковано

Автор: Компанія «Дінай»

276 голосами народних депутатів Верховна Рада України ухвалила Закон "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (2630-VIII від 26.11.2018 р.).

Указом передбачається запровадження правового режиму воєнного стану на 30 діб із 14 години 26 листопада 2018 року до 14 години 26 грудня 2018 року в регіонах України, які межують з Російською Федерацією та Придністров'ям, а саме в 10 областях: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Також даним Указом передбачено, що на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юросіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (N 389-VIII від 12.05.2015 р.).

Таким чином, у випадку збройної агресії можливе застосування обмежень таких конституційних прав і свобод людини і громадянина: гарантія недоторканності житла (ст. 30); гарантія таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31); заборона на втручання в особисте і сімейне життя (ст. 32); свобода пересування, вільного вибору місця проживання, право вільно залишати територію України (ст. 33); право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34); право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів держвлади та органів місцевого самоврядування (ст. 38); право збиратися мирно, без зброї, і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39); право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41); право на підприємницьку діяльність (ст. 42); право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43); право на страйк (ст. 44); право на освіту (ст. 53).

Серед можливих заходів правового режиму воєнного стану, передбачених частиною першою ст. 8 Закону N 389-VIII, виокремимо такі:

- встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

- запровадження трудової повинності для працездатних осіб та залучення їх до суспільно корисних робіт;

- використання потужностей та трудових ресурсів підприємств для потреб оборони, зміна режиму їхньої роботи;

- примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності;

- запровадження комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень);

- встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів;

- перевірка документів у осіб, а в разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян;

- заборона на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;

- порушення питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;

- встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;

- регулювання роботи підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації; заборона роботи приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачі інформації через комп'ютерні мережі;

- вилучення телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів, іншої техніки у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану;

- заборона на торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

- заборона громадянам, які перебувають на військовому обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара; обмеження проходження альтернативної (невійськової) служби;

- встановлення військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

- евакуація населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення;

- запровадження у разі необхідності нормованого забезпечення населення основними товарами, лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

- усунення з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними визначених Законом N 389-VIII обов'язків та призначення виконувачів обов'язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій.

Незважаючи на широкий спектр обмежень, що можуть впроваджуватися в період введення воєнного стану, Президент України перед голосуванням за відповідний законопроект запевнив, що застосовуватиме їх виключно у випадку наземної російської воєнної агресії.

-----------------------

Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (2630-VIII від 26.11.2018 р.)

Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (N 393/2018 від 26.11.2018 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 226 від 28.11.2018 р.

Дата набрання чинності: 28.11.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл