Огляди законодавства
2018.11.27

Конституційний Суд визнав неконституційним адміністративний арешт до апеляції

Автор: Компанія «Дінай»

КСУ рішенням N 10-р/2018 від 23.11.2018 р. визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними):

- положення ч. 1 статті 294 КпАП, яким встановлено, що постанови про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 КпАП, набирають законної сили з моменту їх винесення;

- положення статті 326 КпАП, яким передбачено, що постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується негайно після її винесення.

Встановлений КпАП порядок відбування адмінарешту передбачає, що осіб, підданих такому арешту, тримають під вартою в місцях, визначених органами Нацполіції, та піддають особистому огляду, використовують на фізичних роботах без виплати зарплати за місцем постійної роботи за час перебування під адміністративним арештом. Отже, КСУ зазначає, що застосування такого адмінарешту пов'язане з тимчасовим обмеженням низки конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на свободу та особисту недоторканність.

На думку КСУ, набрання законної сили постановою місцевого загального суду про застосування адмінарешту з моменту її винесення та негайне звернення її до виконання можуть призвести до того, що піддана такому арешту особа відбуде його повністю ще до перегляду справи апеляційним судом. Отже, у випадку незаконного застосування адмінарешту неможливо буде ні запобігти негативним індивідуальним наслідкам такої судової помилки, ні відновити в судовому порядку порушене право на свободу та особисту недоторканність. Можна буде лише відшкодувати заподіяну таким порушенням шкоду, як це передбачено ч. 2 ст. 296 КпАП.

Таким чином, оспорювані положення фактично знижують ефективність судового захисту на стадії апеляційного перегляду справ про адмінправопорушення, за які призначено адмінарешт, чим звужують зміст прав, гарантованих ч. 3 ст. 8, ч. 1, 2 ст. 55, п. 8 ч. 2 ст. 129 Основного Закону України.

Суд не вбачає в набранні законної сили постановами про застосування адмінарешту та виконанні цих постанов до закінчення строку на їх апеляційне оскарження такої суспільної необхідності, яка виправдовувала б пов'язане з цим обмеження прав на судовий захист та апеляційний перегляд справи, та вважає, що таке обмеження не узгоджується з принципом верховенства права, не відповідає критеріям розумності, пропорційності, обґрунтованості.

Враховуючи наведене, КСУ дійшов висновку, що положення ч. 1 ст. 294, статті 326 КпАП, якими передбачено, що постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду про застосування адмінарешту набирає законної сили в момент її винесення та виконується негайно, встановлюють обмеження прав на судовий захист та апеляційний перегляд справи, гарантованих Конституцією України. Таким чином, положення ч. 1 ст. 294, ст. 326 КпАП втрачають чинність з дня ухвалення КСУ цього Рішення (тобто з 23.11.2018 р.). Рішення КСУ є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

--------------------

Рішення Конституційного Суду України N 10-р/2018 від 23.11.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл