Огляди законодавства
2018.11.19

Затверджено УПК щодо визначення звітного періоду для коригування фінрезультату до оподаткування

Автор: Компанія «Дінай»

Мінфін затвердив узагальнюючу податкову консультацію, яка роз'яснює правила щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 ПКУ стосовно визначення податкового (звітного) періоду для коригування фінрезультату до оподаткування.

Нагадаємо, що п. 140.5 ПКУ визначено різниці, на які коригується фінрезультат до оподаткування податкового (звітного) періоду.

Зокрема, в даній УПК зазначено, що коригування фінрезультату до оподаткування за правилами, визначеними підп. 140.5.4, 140.5.6 ПКУ, не здійснюється стосовно операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ. Також вимоги цих підпунктів не застосовуються, якщо операції не є контрольованими, та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", але без подання звіту.

Отже, для виконання вимог абзаців третього та четвертого підп. 140.5.4 ПКУ платнику податку необхідно визначити, чи є здійснена операція контрольованою. У разі якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована, платник податку повинен:

- виконати процедуру підтвердження суми витрат за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", і у разі якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, перевищує їх ціну, визначену за принципом "витягнутої руки", здійснити коригування фінрезультату до оподаткування на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, розрахованою виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", або

- здійснити коригування фінрезультату до оподаткування на суму 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг.

Для виконання вимог підп. 140.5.6 ПКУ платнику податку також необхідно визначити, чи є здійснена операція контрольованою. У разі якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована, та сума витрат не підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", платник податку повинен здійснити коригування фінрезультату до оподаткування на суму витрат з нарахування роялті, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за даними фінзвітності за рік, що передує звітному (крім суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення), а для банків - в обсязі, що перевищує 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, що передує звітному.

Також в УПК визначено, що для цілей визнання операції контрольованою платнику податку необхідно використовувати дані бухгалтерського обліку за відповідний звітний (податковий) рік, у якому проводилися такі господарські операції. Таким чином, оскільки вартісні критерії визнання операції контрольованою обраховуються за результатами податкового (звітного) року, то коригування фінрезультату до оподаткування за операціями з нерезидентами, визначеними в абзаці третьому та четвертому підп. 140.5.4 та підп. 140.5.6 ПКУ, здійснюються за результатами податкового (звітного) року та відображаються в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік.

---------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду для коригування фінансового результату до оподаткування" (N 887 від 14.11.2018 р.)

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл