Огляди законодавства
2018.11.08

Президент підписав Закон, яким змінюється система корпоративного управління держбанків

Автор: Компанія «Дінай»

7 листопада 2018 року Президент підписав прийнятий ще в липні Закон N 2491-VIII, направлений на удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні.

Найголовнішою новацією даного Закону є зміна системи корпоративного управління державних банків (в новій редакції викладається ст. 7 Закону "Про банки і банківську діяльність" N 872-XII від 20.03.91 р.).

За новими правилами, функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснюватиме Кабінет Міністрів України. Передбачено, що орган, який здійснює управління корпоративними правами держави у державному банку, також виконує функції вищого органу управління держбанку, до виключної компетенції якого віднесено: визначення основних напрямів діяльності; схвалення стратегії розвитку, затвердженої наглядовою радою; внесення змін до статуту; збільшення або зменшення статутного капіталу; встановлення розміру винагороди членів наглядової ради; затвердження річного звіту; покриття збитків та розподілу прибутку; затвердження розміру річних дивідендів; прийняття рішення щодо реорганізації, ліквідації держбанку; затвердження ліквідаційного балансу; встановлення критеріїв відбору зовнішнього аудитора держбанку; надання згоди на вчинення значного правочину за поданням наглядової ради тощо.

При цьому наглядову раду та правління віднесено до інших органів управління держбанку. Так, виконавчим органом залишатиметься правління держбанку, що здійснює поточне управління діяльністю банку. Наглядова рада виконуватиме функції колегіального органу управління (на сьогодні - вищого органу управління), що в межах своєї компетенції здійснюватиме управління держбанком, а також контролюватиме та регулюватиме діяльність виконавчого органу з метою виконання стратегії розвитку держбанку. Наглядова рада складатиметься з дев'яти членів, шість з яких є незалежними, а три - представниками держави (по одному від Президента, КМУ та ВРУ).

Запровадження нової системи корпоративного управління державних банків розпочнеться через три місяці з дня офіційного опублікування Закону N 2491-VIII (станом на 08.11.2018 р. не опубліковано). При цьому на приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог держбанкам відведено півроку. Виняток зроблено лише для банків, 100% акцій яких були придбані державою в результаті виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави. Для них такий строк обмежується 30.04.2019 р.

Також даним Законом переглянуто функції Нацбанку. Так, центральному банку надано право делегувати свої повноваження в частині забезпечення готівкою регіонів уповноваженим банкам (відповідно до окремої ліцензії на надання банкам послуг з інкасації), що забезпечуватимуть зберігання запасів готівки центрального банку та проводитимуть за його дозволом операції з ними. Крім цього, з переліку функцій Нацбанку виключено зберігання конфіскованих (заарештованих) на користь держави цінних паперів та інших коштовностей, та/або таких, які визнано безхазяйними.

------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні" (N 2491-VIII від 05.07.2018 р.)

Дата набрання чинності: з дня, наступного за днем офіційного опублікування, крім деяких норм, які набирають чинності через три місяці з дня офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл