Огляди законодавства
2018.11.07Увага!

Велика Палата ВС змінила судову практику у спорах про визначення місця проживання дитини

Автор: Компанія «Дінай»

Розглянувши справу N 402/428/16-ц, Велика Палата ВС вважає, що при визначенні місця проживання дитини першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини в силу вимог статті 3 Конвенції про права дитини від 20.11.89 р.

Так, відповідно до матеріалів справи, у період із 2007 року до березня 2016 року дитина за спільною згодою батьків проживала з матір'ю. Із березня 2016 року дитина почала проживати з батьком, оскільки мати залишила постійне місце проживання та виїхала до іншого міста. Спір щодо місця проживання малолітньої дитини виник у сторін після того, як мати виявила бажання забрати дитину на постійне місце проживання з собою. Добровільної спільної згоди щодо визначення місця проживання малолітньої дитини за місцем проживання матері сторони не досягли. На думку батька, дитина повинна проживати саме з ним, оскільки на теперішній час він має власний бізнес, стабільний самостійний істотний дохід, його робочий день дозволяє відвозити її до школи, займатися з нею підготовкою до уроків, проводити разом дозвілля та іншим чином піклуватися про неї.

Натомість мати не має постійного доходу для матеріального забезпечення умов проживання їхньої дитини, офіційно не працевлаштована та мешкає у квартирі своєї знайомої.

Дослідивши всі матеріали справи, Велика Палата ВС погодилася з висновками судів попередніх інстанцій, рішеннями яких визначено проживання малолітньої дитини з батьком за місцем його постійного проживання, оскільки зібрані у справі докази з урахуванням думки дитини і висновку органу опіки та піклування вказують на те, що проживання дитини з батьком найкраще забезпечить інтереси цієї дитини. При ухваленні постанови Суд застосував вимоги ст. 141 СКУ про рівність прав матері та батька, частин 1, 2 ст. 161 СКУ щодо вирішення спору судом, з ким із них проживатиме малолітня дитина, та врахування при цьому ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особистої прихильності дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення.

Визначено, що під забороною розлучення дитини зі своєю матір'ю в контексті Декларації прав дитини від 20.11.59 р. слід розуміти не обов'язковість спільного проживання матері та дитини, а право на їх спілкування, турботу з боку матері та забезпечення з боку обох батьків, у тому числі й матері, прав та інтересів дитини, передбачених цією Декларацією та Конвенцією про права дитини від 20.11.89 р.

Відповідно до ст. 6 Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 25.01.96 р. під час розгляду справи, що стосується дитини, перед прийняттям рішення судовий орган надає можливість дитині висловлювати її думки і приділяє їм належну увагу. З досягненням віку 10 років у дитини з'являється право не тільки бути вислуханою і почутою, але й право брати активну участь у вирішенні своєї долі, зокрема, у визначенні місця проживання. Лише в разі збігу волі трьох учасників переговорного процесу - матері, батька, дитини можна досягти миру і згоди.

У зв'язку з наведеним Велика Палата ВС відступила від висновків ВСУ, висловлених у справах N 6-2445цс16 від 14.12.2016 р та N 6-564цс17 від 12.07.2017 р. щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме статті 161 СКУ та принципу 6 Декларації прав дитини стосовно того, що малолітня дитина не повинна, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, бути розлучена зі своєю матір'ю. Судді Великої Палати ВС вважають, що при визначенні місця проживання дитини першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

ВС зауважує, що при розгляді справ щодо місця проживання дитини суди насамперед мають виходити з інтересів самої дитини, враховуючи при цьому сталі соціальні зв'язки, місце навчання, психологічний стан тощо.

----------------------

Постанова Верховного Суду N 402/428/16-ц від 17.10.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл