Огляди законодавства
2018.11.05Важливо!

Відновлення кредитування шляхом захисту прав кредиторів: чи збережено баланс інтересів?

Автор: Компанія «Дінай»

Задля забезпечення відновлення кредитування Верховна Рада схвалила низку законодавчих змін, які буде введено в дію уже з 4 лютого 2019 року.

Так, коректив зазнають норми Цивільного кодексу щодо:

1) правових наслідків ліквідації солідарного боржника. Зокрема, ЦКУ доповнюється нормою, яка передбачає, що ліквідація солідарного боржника-юрособи, смерть солідарного боржника-фізособи не припиняють обов'язку решти солідарних боржників перед кредитором та не змінюють його обсягу та умов виконання;

2) припинення поруки та застави. Уточнено, що в разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, порука не припиняється, а такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов'язання боржником в обсязі, що існував до такої зміни зобов'язання.

Також змінено строки, протягом яких кредитор може пред'явити вимоги до поручителя. Так, якщо строк поруки не встановлено, кредитор може пред'явити позов до поручителя протягом трьох років з дня настання строку виконання основного зобов'язання (на сьогодні - протягом шести місяців). Якщо ж строк виконання основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, то кредитор зможе пред'явити позов до поручителя протягом трьох років з дня укладення договору поруки (на сьогодні - протягом одного року).

Крім цього, запроваджується правило, відповідно до якого ліквідація боржника-юрособи не припиняє поруку, якщо до дня внесення до ЄДР запису про припинення такого боржника кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв'язку з порушенням таким боржником зобов'язання.

Схожою нормою доповнюється і ст. 593 ЦКУ щодо припинення права застави. Зокрема, передбачається, що припинення основного зобов'язання внаслідок ліквідації боржника-юрособи не припиняє права застави (іпотеки) на майно, передане в заставу боржником та/або майновим поручителем такого боржника, якщо заставодержатель до ліквідації боржника-юрособи реалізував своє право щодо звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) шляхом подання позову або пред'явлення вимоги;

3) збільшення процентної ставки за кредитним договором. Передбачено, що в разі незгоди позичальника із збільшенням процентної ставки він зобов'язаний погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення про таке збільшення. При цьому до моменту повного погашення заборгованості, але не більше 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки, застосовується попередній розмір процентної ставки;

4) порядку пред'явлення кредитором вимог до спадкоємців. Зокрема, змінено строк пред'явлення вимоги кредитора до спадкоємця, який прийняв спадщину, -  не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину незалежно від настання строку вимоги (на сьогодні - не пізніше шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини). У випадку, якщо кредитор не знав і не міг знати про прийняття спадщини, він зможе пред'явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину (на сьогодні -  протягом одного року від настання строку вимоги). Зазначимо, що дані новації, направлені на захист кредиторів, матимуть значний негативний вплив для спадкоємців, які, приймаючи спадщину, не знатимуть про значні борги спадкодавця, а тому не зможуть вчасно прийняти зважене рішення про прийняття чи відмову від прийняття такої спадщини.

Також спадкоємців додатково зобов'язали повідомляти кредитора спадкодавця про відкриття спадщини не тільки, якщо їм відомо про його борги, а й якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб;

5) отримання свідоцтва про право на спадщину. Відповідно до прийнятих новацій спадкоємці будуть зобов'язані звертатися за свідоцтвом про право на спадщину не лише при спадкуванні нерухомого майна, а й майна та/або майнових прав, які обтяжені, та/або іншого майна, щодо якого здійснюється держреєстрація.

Крім цього, суттєві зміни передбачено і до Закону України "Про іпотеку" (N 898-IV від 05.06.2003 р.), зокрема щодо:

1) запровадження обов'язку іпотекодержателя подати заяву про держреєстрацію припинення іпотеки не пізніше 14 днів з дня повного погашення боргу за основним зобов'язанням, забезпеченим іпотекою;

2) віднесення до предмету іпотеки всіх реконструйованих, новостворених об'єктів нерухомості, в разі якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво (у тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі, споруди тощо на земельній ділянці, що належить іпотекодавцю на праві власності чи перебуває в його користуванні);

3) надання можливості іпотекодержателю пред'являти вимоги щодо виконання основного зобов'язання боржнику-юрособі або ФОП після завершення позасудового врегулювання. На сьогодні іподекодержатель позбавлений права пред'являти такі вимоги боржникам. Надалі це табу залишиться лише щодо пред'явлення вимог боржникам-фізособам;

4) уточнення порядку передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки на підставі іпотечного договору. Зокрема передбачено, що договір про задоволення вимог іпотекодержателя чи іпотечний договір, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, є документами, що підтверджують перехід права власності на предмет іпотеки до іпотекодержателя, та є підставою для внесення відповідних відомостей до Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Ще однією важливою новацією запроваджених змін є скасування обов'язкового нотаріального посвідчення договорів застави транспортних засобів. Відповідні корективи передбачено до Закону України "Про заставу" (N 2654-XII від 02.10.92 р). Водночас держреєстрація транспортного засобу здійснюватиметься лише після перевірки відсутності будь-яких обтяжень, а в разі їх наявності реєстрація (перереєстрація) авто здійснюватиметься виключно за умови надання згоди на це обтяжувача. Зміни щодо цього буде внесено до Закону України "Про дорожній рух" (N 3353-XII від 30.06.93 р.). Також при посвідченні угод про відчуження або заставу транспортних засобів нотаріуси будуть перевіряти відсутність будь-якої заборони відчуження або арешту майна. Такі новації передбачено до Закону України "Про нотаріат" (N 3425-XII від 02.09.93 р.).

Крім цього, запроваджується можливість передачі електронного платіжного засобу представнику користувача за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена у встановленому законодавством порядку. В такому разі банк не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу. Відповідні норми буде внесено до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (N 2346-III від 05.04.2001 р.).

Також зауважимо, що банки або інші фінустанови, які мають ліцензію на надання коштів у позику відповідно до Закону про фінпослуги, або бюро кредитних історій зможуть отримувати витяги з Держреєстру актів цивільного стану громадян у порядку та обсязі, встановлених Мін'юстом, однак лише за умови наявності письмової згоди фізособи. Зміни щодо цього передбачено до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (N 2398-VI від 01.07.2010 р.).

Важливо! Вищезазначені новації застосовуватимуться не лише до відносин, що виникнуть після 04.02.2019 р., але й до відносин, які виникли раніше та продовжують існувати надалі.

-------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування" (N 2478-VIII від 03.07.2018 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 208 від 03.11.2018 р.

Дата набрання чинності: 04.11.2018 р., та вводиться в дію 04.02.2019 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл