Огляди законодавства
2018.08.29

Як оцінюватимуть навчальні досягнення першокласників?

Автор: Компанія «Дінай»

Міносвіти затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень та зразок свідоцтва досягнень учнів першого класу.

Так, Міносвіти рекомендує оцінювати першокласників шляхом здійснення формувального оцінювання, яке розпочинається з перших днів навчання у школі і здійснюватиметься постійно. Метою такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі, в своїх можливостях; відзначення будь-якого успіху; акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках; діагностування досягнення на кожному з етапів навчання; адаптування освітнього процесу до здатностей дитини; виявлення проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню; стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих результатів; запобігання побоюванням помилитися.

Також в кінці навчального року проводитиметься завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу.

Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання фіксується вчителем у свідоцтві досягнень. Запропонований Міносвіти зразок свідоцтва складається з таких частин:

1) характеристика особистих досягнень учнів (заповнюється у жовтні, як проміжний, та у травні, як підсумковий звіт), де оцінюватиметься: інтерес до навчання; активність на уроці; вміння задавати запитання про нове, незрозуміле; старанність у навчанні; зосередженість; самостійність у роботі; доброзичливість до оточуючих; уміння співпрацювати з іншими дітьми; вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом; уміння знаходити успішні шляхи вирішення проблем; дотримання правил поведінки; вміння брати відповідальність за свої дії;

2) оцінювання предметних компетентностей (заповнюється тільки у травні) з:

- української мови, мови корінних народів та національних меншин (мова навчання), де оцінюватиметься: вміння уважно слухати і розуміти коротке висловлення; вміння вступати в діалог на теми, які викликають зацікавлення; дотримання правил спілкування; вміння зрозуміло висловлювати власні потреби, відчуття, спостереження; знання всіх літер алфавіту, читання вголос доступних текстів з інтонацією; розуміння змісту прочитаних простих коротких текстів; висловлювання власного ставлення до прочитаного; виявлення інтересу до читання, надання відповідей на запитання, про що (про кого) любить читати; знання і писання всіх рукописних малих і великих літер алфавіту; списування слова і речення з друкованого і рукописного тексту; писання під диктування слів (в яких написання збігається зі звучанням), до 5 речень з 3-4 слів;

- математики, де оцінюватиметься: додавання і віднімання чисел у межах 10; вміння лічити об'єкти і записувати числа у межах 100; порівняння числа у межах 100; розв'язання простих задач на знаходження суми, різниці двох чисел; розв'язання простих задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; орієнтування у просторі, пояснення розташування предметів; визначення геометричних форм предметів; вимірювання довжини об'єктів за допомогою підручних засобів, лінійки;

- я досліджую світ, де оцінюватиметься: зацікавлення темами, що вивчаються, допитливість до навколишнього світу; вміння розповідати про себе, свою сім'ю, місце проживання; дотримання правил поведінки в громадських місцях, на природі; дотримання правил безпеки під час різних видів діяльності; встановлення найпростіших взаємозв'язків в живій і неживій природі; проведення найпростіших спостережень і досліджень у навколишньому світі;

- технології, де оцінюватиметься: пропонування і втілення власних творчих ідей; вміння належним чином користуватися матеріалами та інструментами; планування дій та виготовлення власних виробів;

- мистецтва, де оцінюватиметься: висловлення свого ставлення до мистецьких творів; бажання брати участь у спільних співах; відтворення простих ритмів; втілення власних ідей в художні образи; створення художніх образів різними засобами;

- фізична культура, де оцінюватиметься: інтерес до рухових видів діяльності, ігор; дотримання встановлених умов та правил гри;

- іноземна мова, де оцінюватиметься: розпізнання знайомих слів у супроводі малюнків; розуміння простої особистої інформації (ім'я, вік, місце проживання, країна походження), а також розуміння запитання на цю тему; висловлення коротких фраз про себе (ім'я, адреса, родина);

- мова вивчення, де оцінюватиметься: зацікавленість від вивчення мови; активна участь в тематичних бесідах.

Для оцінювання учнів пропонується чотирирівнева система: "має значні успіхи", "демонструє помітний прогрес", "досягає результату з допомогою вчителя", "ще потребує уваги і допомоги". За бажанням, учитель може додавати особисті або навчальні характеристики на свій розсуд. Також свій коментар у свідоцтві, за бажанням, можуть залишити і батьки (на екземплярі, що залишається в школі).

--------------------

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі" (N 924 від 20.08.2018 р.)

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл