Огляди законодавства
2018.08.10Важливо!

Повідомлення 1-ОПП, 5-ОПП, 11-ОПП подаватимуться за оновленими формами

Автор: Компанія «Дінай»

Мінфін затвердив зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом N 1588 від 09.12.2011 р. Коригувань зазнали всі без винятку додатки до Порядку. Так, форми N 1-ОПП "Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)" та N 1-РПП "Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток" доповнено новими позначками "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" та "Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП". Форму N 5-ОПП "Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)" доповнено новою позначкою "Зміна місця проживання, пов'язана із зміною адміністративного району". Форму N 11-ОПП "Повідомлення про взяття на облік / зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)" викладено в новій редакції. Що стосується решти додатків, то в них відкориговано інформацію щодо серії паспорта, яка тепер зазначатиметься лише за наявності.

Також уточнено, що підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про держреєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Крім цього документом додатково визначатиметься порядок обліку в контролюючих органах представництв донорських установ в Україні, утворення яких передбачено міжнародними договорами України, після проведення Мінекономрозвитку їх реєстрації в Україні. Нагадаємо, що представництво донорської установи - це представництво іноземної організації незалежно від його назви (бюро, агентство, офіс тощо), метою діяльності якого є здійснення представництва інтересів донорської установи, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такою установою (постанова КМУ N 153 від 15.02.2002 р.).

Зазначено, що у разі якщо контролюючими органами встановлено, що відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до ЄДР та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік".

----------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів" (N 589 від 27.06.2018 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2018 р. за N 851/32303

Дата набрання чинності: через 10 днів з дня офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл