Огляди законодавства
2018.08.06

Які відомості повинні обов'язково зазначатися у статуті ТОВ та ТДВ?

Автор: Компанія «Дінай»

17 червня 2018 року набув чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (N 2275-VIII від 06.02.2018 р.), яким введено низку новацій у сфері держреєстрації та діяльності таких товариств. При цьому товариствам відведено один рік на приведення своїх статутів до вимог нового Закону, тобто до 17.06.2019 р.

У зв'язку з надходженням численних запитань щодо переліку відомостей, що зазначаються у статуті ТОВ та ТДВ, Мін'юст надав свої роз'яснення.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 57 Господарського кодексу статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Частиною другою статті 82 Господарського кодексу передбачено, що установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені статтею 57 цього Кодексу. При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 82 ГКУ статут ТОВ повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Водночас держорган зауважив, що правовий статус ТОВ та ТДВ, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників визначено Законом N 2275-VIII. Так, перелік відомостей, що повинні обов'язково зазначатися у статуті ТОВ та ТДВ, встановлено ст. 11 Закону N 2275-VIII, а саме:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього (ч. 5 ст. 11);

2) інші відомості, що не суперечать закону (ч. 6 ст. 11). Такими відомостями можуть бути положення, що стосуються надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв'язку з простроченням внесення вкладу (ст. 15); порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 18); порядку реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства (ст. 20); відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам (ст. 21); виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства (ст. 26 та ст. 27); проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників (ст. 41) тощо.

Крім цього Мін'юст надав роз'яснення щодо:

- документів, які відповідно до закону посвідчують особу;

- порядку видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- деяких питань, які виникають під час держреєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ та ТДВ;

- держреєстрації збільшення розміру статутного капіталу ТОВ або ТДВ за рахунок додаткових вкладів.

----------------------

Лист Міністерства юстиції України N 6623/8.4.3/32-18 від 07.06.2018 р.


Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл