Огляди законодавства
2018.07.25

Мінфін вніс зміни до НП(С)БО 1 та 2

Автор: Компанія «Дінай»

Мінфін наказом N 564 від 20.06.2018 р. вніс зміни до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і 2 "Консолідована фінансова звітність", затверджених наказами N 73 від 07.02.2013 р. та N 628 від 27.06.2013 р. відповідно.

Так, змінами до НП(С)БО 1 уточнено, що підприємства, які складають фінзвітність та консолідовану фінзвітність за НП(С)БО, складають проміжну фінзвітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Крім того, НП(С)БО 1 містить нові визначення таких термінів, як: "власний капітал", "консолідована фінансова звітність", "фінансова звітність", "національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку", "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)".

Змінами до НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність" уточнено, що його норми застосовуються групою юросіб (група підприємств), яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФО, або групи підприємств, у якій підприємство, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), складає фінзвітність за МСФО).

Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінзвітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінзвітності не перевищують двох із таких критеріїв:

- балансова вартість активів - до 4 млн євро;

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 млн євро;

- середня кількість працівників - до 50 осіб.

------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (N 564 від 20.06.2018 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 р. за N 817/32269 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл