Огляди законодавства
2018.07.23

Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права в одному Законі

Автор: Компанія «Дінай»

З 22 липня є чинними норми Закону N 2415-VIII, яким визначаються правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні.

До цього в Україні існувала правова прогалина в регулюванні діяльності організацій колективного управління, які збирають, розподіляють та виплачують винагороду за використання об'єктів авторського права і суміжних прав (музичних творів, фонограм, відеограм тощо). Частково їх діяльність регулювалась Законом "Про авторське право і суміжні права" N 3792-XII від 23.12.93 р. (статті 47, 48, 49), однак багато питань залишались невизначеними і потребували більш чіткого регулювання. Тому прийняття Закону N 2415-VIII дозволить забезпечити прозорість діяльності організацій колективного управління (далі - ОКУ).

Серед іншого, Законом N 2415-VIII передбачено:

- ОКУ є неприбутковою організацією, утворюється в організаційно-правовій формі громадського об'єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юрособи;

- держнагляд за діяльністю ОКУ здійснюватиме Мінекономрозвитку;

- засновниками ОКУ можуть бути виключно суб'єкти авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору з суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має право на отримання частки доходу від прав (далі - правовласники);

- правовідносини між ОКУ та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об'єктів, або на підставі закону;

- ОКУ зобов'язана щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднювати на своєму веб-сайті щорічний звіт про свою діяльність та забезпечувати вільний доступ до нього протягом п'яти років з дня розміщення.

Крім цього документом визначено:

- принципи діяльності ОКУ, її права та обов'язки, вимоги до статуту ОКУ та її органів управління, порядок реєстрації ОКУ;

- перелік інформації, яку ОКУ зобов'язана оприлюднювати на своєму веб-сайті та підтримувати в актуальному стані, а також перелік інформації, яку вона зобов'язана подавати до Мінекономрозвитку;

- права правовласників у їх взаємовідносинах з ОКУ;

- порядок декларування правовласниками своїх майнових прав, управління якими здійснює ОКУ;

- порядок збирання, розподілу та виплати доходів від прав тощо.

---------------------

Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (N 2415-VIII від 15.05.2018 р.)

Д

Офіційне опублікування: "Голос України" N 133 від 21.07.2018 р.

Дата набрання чинності: 22.07.2018 р., а в частині функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторських і суміжних прав - з 01.07.2019 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл