Огляди законодавства
2018.07.05

До ВРУ подано проект про податок на виведений капітал

Автор: Компанія «Дінай»

Президент направив на розгляд до Верховної Ради законопроект N 8557, яким передбачено заміну з 1 січня 2019 року податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал. При цьому до 31 грудня 2021 року банкам дозволяється застосування податку на прибуток підприємств за їх рішенням.

Також законопроектом передбачається, що сума дивідендів, що виплачується за 2018 рік (а для банків, які продовжили сплату податку на прибуток підприємств, - за 2018-2021 роки), не оподатковуватиметься податком на виведений капітал у межах обсягу оподаткованого прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток підприємств.

Об'єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються:

1) операції з виведення капіталу, до яких належатимуть виплата дивідендів на користь неплатника податку, виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами, повернення внесків власнику корпоративних прав - неплатнику податку (у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або власником до статутного капіталу такої юридичної особи) тощо;

2) операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу, до яких належатимуть:

- проценти, сплачені нерезидентам - пов'язаним особам і нерезидентам, зареєстрованим у державах, що є низькоподатковими юрисдикціями;

- виплати в межах договорів страхування або перестрахування на користь страховиків - нерезидентів (в окремих випадках);

- фіндопомога, надана платником податку неплатнику податку, яка не підлягає поверненню або надана пов'язаній особі, або надана непов'язаній особі та залишається неповернутою протягом 12 місяців (крім окремих випадків);

- виплата (переказ), що здійснюється у зв'язку з: переказом коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном; погашенням зобов'язань, що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або до отримання платником податку майна, робіт, послуг;

- господарські операції, визнані контрольованими за правилами трансфертного ціноутворення, якщо їх умови не відповідають принципу "витягнутої руки", в частині донарахованих сум;

- операції з безоплатного надання майна неплатнику податку (крім окремих випадків);

- виплати, що здійснюються у зв'язку із вкладенням в об'єкти інвестицій, які перебувають за межами території України, придбанням робіт, послуг у неплатника податку - нерезидента, та/або передача майна, надання робіт, послуг неплатнику податку - нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);

- кошти та/або вартість майна, передані до статутного капіталу неплатника податку;

- кошти та/або вартість майна, виплачені у зв'язку із придбанням товарів, робіт і послуг у пов'язаних фізичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування;

- виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках тощо.

Пропонується застосовувати такі ставки податку:

- 15% - до операцій з виведення капіталу;

- 20% - до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу;

- 5% - до коштів, сплачених на виконання боргових зобов'язань пов'язаним особам - нерезидентам (у випадках перевищення сукупної суми боргових зобов'язань перед всіма пов'язаними особами - нерезидентами над сумою власного капіталу платника більш ніж у 3,5 раза (для фінустанов та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більш ніж у 10 разів), або реєстрації нерезидента у державі, що є низькоподатковою юрисдикцією, застосовуватиметься ставка 20%).

Даний проект визначено Президентом як невідкладний.

-------------------

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал" (N 8557 від 05.07.2018 р.)

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл