Огляди законодавства
2018.05.14

Критерії з оцінки ризику від провадження господарської діяльності розроблятимуться за новою методикою

Автор: Компанія «Дінай»

Кабмін затвердив нові методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів держнагляду, а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення таких заходів держнагляду. Зокрема, запроваджено більш чіткі вимоги щодо розроблення критеріїв з оцінки ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності проведення перевірок. Так, під час розроблення критеріїв, серед іншого, визначатимуться:

- чіткі, зрозумілі та вимірювані показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику;

- кількість балів, що нараховуються за кожним показником критеріїв;

- шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) та незначному (від 0 до 20 балів) ступеням ризику.

Встановлено, що віднесення суб'єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високого, середнього, незначного) здійснюватиметься з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів. Крім того, визначено, що відомості про перелік суб'єктів господарювання, які підлягають держнагляду у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику, оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного органу держнагляду.

Також встановлено єдиний підхід до розроблення контролюючими органами уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення перевірок. Так, уніфікована форма акта перевірки оприлюднюється на офіційному веб-сайті контролюючого органу протягом п'яти робочих днів з дня її затвердження та містить:

- титульний аркуш;

- перелік питань щодо проведення заходу держнагляду;

- перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу держнагляду;

- опис виявлених порушень вимог законодавства;

- перелік питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб контролюючого органу;

- пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного за її результатами акта;

- оцінку суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб контролюючого органу;

- місця для підписів посадових осіб органу держнагляду, керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході держнагляду.

Кабмін зазначає, що забезпечення єдиного та системного підходу до розроблення критеріїв сприятиме підвищенню об'єктивності, прозорості й неупередженості здійснення заходів держнагляду.

--------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (N 342 від 10.05.2018 р.)

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл