Огляди законодавства
2018.05.10

Міносвіти затвердило нові правила зарахування дітей до школи

Автор: Компанія «Дінай»

8 травня набрав чинності Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міносвіти N 367 від 16.04.2018 р.

Зокрема, документом передбачено, що зарахування дітей до початкової школи ґрунтується на засадах її територіальної доступності (тобто кожен заклад освіти має прийняти дитину, яка живе на території його обслуговування). Але, за бажанням, батьки можуть віддати дитину й до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця. Закріплення за школами території обслуговування належить до компетенції місцевих органів влади.

Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та наявність вільних місць обов'язково оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.

Так, для зарахування дитини до початкової школи один із батьків особисто до 31 травня подає заяву про зарахування, копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти, оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о. Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування не прийматимуться, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця. При цьому присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов'язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у перших класах (не може перевищувати 30 учнів у одному класі), не пізніше 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти. Якщо ж станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти;

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, яке є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості. Проводиться у період з 5 по 10 червня;

3) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується таким закладом освіти (за умови утворення окремого класу).

Крім того, новим Порядком передбачено процедуру зарахування та переведення учнів до гімназій (5-9 клас) і ліцеїв (10-11 (12) клас), а також умови та порядок відрахування учнів із закладів середньої освіти.

--------------------

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" (N 367 від 16.04.2018 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 р. за N 564/32016

Офіційне опублікування: "Офіційний вісник України" N 36 від 08.05.2018 р.

Дата набрання чинності: 08.05.2018 р.

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл