Огляди законодавства
2018.03.14Важливо!

Закон про ТОВ і ТДВ підписано

Автор: Компанія «Дінай»

12 березня Президент підписав довгоочікуваний Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (N 2275-VIII від 06.02.2018 р.). Зазначимо, що до цього часу діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в Україні регулювалася застарілими положеннями Закону України "Про господарські товариства", прийнятого ще в 1991 році, й окремими нормами ЦКУ та ГКУ, які здебільшого є суперечливими і не забезпечують належного рівня правового регулювання таких відносин.

Новим же комплексним документом запроваджуються сучасні принципи ефективного регулювання, створення і ведення бізнесу. Так, однією з основних новацій Закону є зняття обмеження на максимальну кількість учасників ТОВ, яка раніше не могла бути більше 100 осіб. Крім того, Законом передбачено:

1) можливість укладення учасниками корпоративного договору (є безвідплатним і вчиняється у письмовій формі), за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором;

2) виключення інформації про розмір статутного капіталу та переліку учасників товариства з переліку відомостей, що підлягають обов'язковому закріпленню у статуті;

3) скорочення з одного року до шести місяців строку на внесення вкладів при створенні товариства та встановлення строку в один рік на внесення додаткових вкладів при збільшенні розміру статутного капіталу;

4) можливість утворення наглядової ради, яка має контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до її компетенції може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства (членів колегіального виконавчого органу), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди;

5) нові правила виходу учасника з товариства;

6) перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства;

7) наслідки не внесення учасником вкладу, які можуть бути у вигляді:

- виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

- зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

- перерозподілу неоплаченої частки між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплати такої заборгованості відповідними учасниками;

- ліквідації товариства.

Варто зауважити, що товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю звільнятимуться від сплати адмінзбору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до цього закону протягом одного року з дня набрання ним чинності.

--------------------

Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (N 2275-VIII від 06.02.2018 р.)

Дата набрання чинності: через три місяці з дня його опублікування, крім деяких норм

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл