Огляди законодавства
2018.03.13

Методика визначення інвестиційного прибутку торговцем цінними паперами - податковим агентом зазнала змін

Автор: Компанія «Дінай»

Мінфін разом з НКЦПФР переглянув положення Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, яка була незмінною ще з 13.02.2012 року.

Так, змінами викладено в новій редакції такі поняття, як "інвестиційний прибуток", "пакет цінних паперів", "ідентичний цінний папір", "договір" тощо.

Із Методики виключено норми про визначення "загального фінансового результату". Перелік доходів, що не включаються до доходу від продажу інвестиційного активу, доповнено інвестиційним прибутком від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами.

Визначено, що документальним підтвердженням (первинним документом) доходів і витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними за межами України, є звіт торговця цінними паперами, який формується на базі звіту іноземної інвестиційної фірми, та інші документи (за наявності).

Уточнено питання щодо нарахування інвестиційного прибутку і податкового зобов'язання з ПДФО та військового збору - за фактом виплати грошових коштів або при виконанні/розірванні договору в період до кінця року, або за результатами року (якщо протягом року не було здійснено виплат).

Конкретизовано, що податковий розрахунок (форма N 1ДФ) подається торговцем цінними паперами лише у разі виплати (нарахування) платнику податку протягом звітного періоду сум доходу у вигляді інвестиційного прибутку. У разі якщо умовами договору передбачено порядок виплати торговцем цінними паперами доходу у вигляді інвестиційного прибутку платнику податку в конкретно визначений термін чи за його письмовою вимогою, податковий розрахунок подається торговцем цінними паперами за підсумками звітного періоду, у якому було проведено такі (виплати) нарахування.

Встановлено вимоги до змісту довідки від іншого торговця цінними паперами (форма довільна) про те, що ним раніше не враховано витрати на придбання пакета цінних паперів. Зазначена довідка має містити, зокрема, номер та дату договору (біржового контракту), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів), найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, суму договору (біржового контракту), кількість цінних паперів або деривативів, а також інформацію про супутні витрати, пов'язані з їх придбанням.

У новій редакції викладено форму Довідки про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника ПДФО та військового збору (додаток до Методики). У ній тепер окремо не відображатиметься інвестиційний прибуток (збиток) від операцій з цінними паперами, що перебувають та не перебувають в обігу на фондовій біржі.

--------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента" (N 8 від 16.01.2018 р.)

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Змін до Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента" (N 2 від 16.01.2018 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 р. N 202/31654 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл