Огляди законодавства
2018.03.13

Визначено періодичність здійснення перевірок в освітній сфері

Автор: Компанія «Дінай»

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів держнагляду (контролю) Міносвіти, обласними, Київською міською державними адміністраціями. До критеріїв належать строк провадження ліцензіатом освітньої діяльності та дотримання ним вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Так, відповідно до зазначених критеріїв визначатимуть три ступені ризику - високий, середній або незначний. Отже, до ліцензіатів із:

- високим ступенем ризику відноситимуться ліцензіати, які провадять господарську діяльність у сфері освітньої діяльності менше чотирьох років або протягом останніх трьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог ліцумов провадження освітньої діяльності. Такі навчальні заклади перевірятимуть не частіше одного разу на два роки;

- середнім ступенем ризику відноситимуться ліцензіати, які провадять господарську діяльність у сфері освіти від чотирьох до десяти років або протягом останніх п'яти років, що передують плановому, допустили порушення освітніх ліцумов. Їх перевірятимуть не частіше одного разу на три роки;

- незначним ступенем ризику зараховуватимуть всіх інших ліцензіатів, що не належать до ліцензіатів з високим та середнім ступенями ризику. Такі заклади перевірятимуть не частіше одного разу на п'ять років.

У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх перевірок не виявлено фактів порушення ліцензіатом встановлених вимог, то наступна перевірка щодо такого суб'єкта здійснюватиметься не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

--------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями" (N 127 від 28.02.2018 р.)

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

 

Той і інші огляди читайте без обмежень в програмах Дінай
(c) Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай». Виключенням є використання RSS-каналу
(c) Безкоштовне розміщення оглядів новин законодавства на інших сайтах можливе лише після отримання письмового підтвердження та за умови дотримання наших вимог до оформлення. Отримати дозвіл