Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
04 грудня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за листопад 2018 р. наказ Держкомстату України N 163 від 31.08.2016 р. органи статистики +
04 грудня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за листопад 2018 року наказ Держкомстату України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
04 грудня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за листопад 2018 року наказ Держкомстату України N 349 від 19.11.2014 р. органи статистики + +
04 грудня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за листопад 2018 р. наказ Держкомстату України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
07 грудня подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма N 1-ОА) за листопад 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 грудня подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма N 1-ОТ) за листопад 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 грудня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за листопад 2018 року наказ Держкомстату України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
07 грудня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за листопад 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 грудня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за листопад 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
07 грудня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за листопад 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
10 грудня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за листопад 2018 року Наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +
14 грудня подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2019 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік підп. 298.1.4 ПКУ органи ДФС + +
14 грудня подання довідка про використані розрахункові книжки за листопад 2018 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
14 грудня подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма N ЗВР-1) за листопад 2018 р. п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
20 грудня подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2019 року підп. 298.2.1 ПКУ органи ДФС + +
20 грудня подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за листопад 2018 року (форма N Д4) Наказ Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 грудня подання податкової декларації рентної плати за листопад 2018 року платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю Пп. 49.18.1, ст. 257.1 ПКУ органи ДФС +
20 грудня подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад 2018 року п. 286.3 ПКУ органи ДФС +
20 грудня подання податкової декларації з ПДВ за листопад 2018 року підп. 49.18.1, п. 203.1 ПКУ органи ДФС +
20 грудня подання декларації акцизного податку за листопад 2018 року п. 223.2 ПКУ органи ДФС +
20 грудня сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за листопад 2018 року (крім гірничих підприємств) п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., підп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
20 грудня сплати авансовий внесок з єдиного податку за грудень 2018 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп п. 295.1 ПКУ +
28 грудня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за листопад 2018 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
28 грудня сплати податку на доходи фізосіб з нарахованої, але не виплаченої зарплати, за листопад 2018 року підп. 168.1.5, 49.18.1 та п. 57.1 ПКУ +
28 грудня сплати військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2018 року підп. 168.1.5 ПКУ, п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ +
28 грудня сплати ПДВ за листопад 2018 року п. 203.2 ПКУ +
28 грудня сплати плати за землю за листопад 2018 року п. 287.4 ПКУ +
28 грудня сплати акцизного податку за листопад 2018 року п. 222.1.1 ПКУ +
28 грудня сплати рентної плати за листопад 2018 року за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; за користування радіочастотним ресурсом; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України. підп. 57.1, 257.5 ПКУ +