Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
06 серпня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за липень 2018 р. наказ Держстатистики України N 163 від 31.08.2016 р. органи статистики +
06 серпня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 351 від 11.12.2015 р. органи статистики + +
06 серпня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
06 серпня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
07 серпня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
09 серпня подання Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма N 1) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 серпня подання Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 серпня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +
09 серпня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за липень 2018 р. Наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +