Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
09 серпня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма N 1-ОА) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма N 1-ОТ) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про суми податкових пільг (в разі користування пільгами) за II квартал 2018 року п. 3 Порядку КМУ N 1233 від 27.12.2010 р. органи ДФС +
09 серпня подання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за II квартал 2018 року платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 серпня подання податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи за II квартал 2018 року, платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 серпня подання декларація з податку на прибуток підприємства за півріччя 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу пп. 49.18.2 та 152.9 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 897 від 20.10.2015 р. органи ДФС +
09 серпня подання Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма N 1) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 серпня подання Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 серпня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +
09 серпня подання декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал 2018 року Наказ Міністерства фінансів України N 207 від 25.12.95 р. органи ДФС +
09 серпня подання розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за півріччя 2018 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 серпня подання розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за півріччя 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 серпня подання розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за півріччя 2018 року п. 3 Порядку N138 від 23.02.2011 р. органи ДФС +
09 серпня подання податкова декларація з ПДВ за II квартал 2018 р. для платників зі звітним періодом, рівним кварталу підп. 49.18.2, п. 202.2 ПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за II квартал 2018 р. (форма N 1ДФ) підп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання податкова декларація екологічного податку за II квартал 2018 р. підп. 49.18.2, підп. 250.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 715 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
09 серпня подання податкової декларації з рентної плати з розрахунком за IІ квартал 2018 року: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини); рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 року; п. 57.1 ПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання податкова деклараця збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2018 року пп. 49.18.2 та 2681.5 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 серпня подання податкова декларація туристичного збору за півріччя 2018 року пп. 49.18.2 та пп. 268.7.3 ПКУ Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за липень 2018 р. Наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +