Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
06 серпня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за липень 2018 р. наказ Держстатистики України N 163 від 31.08.2016 р. органи статистики +
06 серпня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 351 від 11.12.2015 р. органи статистики + +
06 серпня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
06 серпня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
07 серпня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за липень 2018 року наказ Держстатистики України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
09 серпня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма N 1-ОА) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма N 1-ОТ) за липень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про суми податкових пільг (в разі користування пільгами) за II квартал 2018 року п. 3 Порядку КМУ N 1233 від 27.12.2010 р. органи ДФС +
09 серпня подання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за II квартал 2018 року платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 серпня подання податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи за II квартал 2018 року, платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 серпня подання декларація з податку на прибуток підприємства за півріччя 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу пп. 49.18.2 та 152.9 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 897 від 20.10.2015 р. органи ДФС +
09 серпня подання Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма N 1) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 серпня подання Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 серпня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +
09 серпня подання декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал 2018 року Наказ Міністерства фінансів України N 207 від 25.12.95 р. органи ДФС +
09 серпня подання розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за півріччя 2018 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 серпня подання розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за півріччя 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 серпня подання розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за півріччя 2018 року п. 3 Порядку N138 від 23.02.2011 р. органи ДФС +
09 серпня подання податкова декларація з ПДВ за II квартал 2018 р. для платників зі звітним періодом, рівним кварталу підп. 49.18.2, п. 202.2 ПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за II квартал 2018 р. (форма N 1ДФ) підп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання податкова декларація екологічного податку за II квартал 2018 р. підп. 49.18.2, підп. 250.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 715 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
09 серпня подання податкової декларації з рентної плати з розрахунком за IІ квартал 2018 року: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини); рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 року; п. 57.1 ПКУ органи ДФС + +
09 серпня подання податкова деклараця збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2018 року пп. 49.18.2 та 2681.5 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 серпня подання податкова декларація туристичного збору за півріччя 2018 року пп. 49.18.2 та пп. 268.7.3 ПКУ Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 серпня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за липень 2018 р. Наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +
15 серпня подання звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень 2018 р. (форма N ЗВР-1) п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
15 серпня подання довідка про використані розрахункові книжки за липень 2018 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
17 серпня сплати податок на прибуток підприємства за II квартал 2018 р. п. 57.1, пп. 49.18.2 та п. 152.9 ПКУ +
17 серпня сплати єдиний податок за II квартал 2018 року платниками-юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи п. 295.3, п. 4 підрозділу 8 розділу XX ПКУ + +
17 серпня сплати єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в II кварталі 2018 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп п. 295.7 ПКУ +
17 серпня сплати ПДВ за II квартал 2018 року п. 57.1, підп. 49.18.2 та п. 202.1 ПКУ + +
17 серпня сплати частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за II квартал 2018 року п. 57.1, підп. 49.18.2, п. 152.9 ПКУ та п. 2 Порядку N 138 від 23.02.2011 р. +
17 серпня сплати екологічний податок за II квартал 2018 року п. 57.1 та п. 250.2 ПКУ +
17 серпня сплати рентна плата за II квартал 2018 року п. 57.1 + +
17 серпня сплати туристичний збір за II квартал 2018 року п. 57.1, підп. 268.7.1 ПКУ + +
17 серпня сплати збір за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2018 року п. 57.1, підп. 268-1.5 ПКУ + +
20 серпня сплати авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп, за серпень 2018 р. п. 295.1 ПКУ +
20 серпня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (крім гірничих підприємств) за липень 2018 року п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р.) + +
20 серпня подання податкова декларація з ПДВ , у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за липень 2018 року підп. 203.1 ПКУ органи ДФС + +
20 серпня подання декларація акцизного податку за за липень 2018 року пп. 49.18.1, пп. 223.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 14 від 23.01.2015 р. органи ДФС + +
20 серпня подання податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2018 року підп. 286.3 ПКУ органи ДФС + +
20 серпня подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за липень 2018 року (форма N Д4) п. 1 р. III Порядку Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 серпня подання податкова декларація з рентної плати за липень 2018 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю пп. 49.20, 257.1, підп. 49.18.1 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
28 серпня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за липень 2018 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
29 серпня подання податкова декларація з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2017 р. по 30.06.2018 р. підп. 49.18.3, 137.4.1 ПКУ органи ДФС
30 серпня сплати податок на доходи фізосіб з нарахованої, але не виплаченої зарплати, за липень 2018 року підп. 168.1.5, 49.18.1 та п. 57.1 ПКУ +
30 серпня сплати військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень 2018 року підп. 168.1.5 ПКУ, п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ +
30 серпня сплати ПДВ за липень 2018 року п. 203.2 ПКУ +
30 серпня сплати плата за землю за липень 2018 року п. 287.4 ПКУ +
30 серпня сплати акцизний податок за липень 2018 року п. 222.1.1 ПКУ +
30 серпня сплати рентної плати за липень 2018 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю підп. 57.1, 257.5 ПКУ +