Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
04 липня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за червень 2018 р. наказ Держкомстату України N 163 від 31.08.2016 р. органи статистики +
04 липня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за червень 2018 року наказ Держкомстату України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
04 липня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за червень 2018 року наказ Держкомстату України N 351 від 11.12.2015 р. органи статистики + +
04 липня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за червень 2018 р. наказ Держкомстату України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
09 липня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за червень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 липня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за червень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 липня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за червень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 липня подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма N 1-ОА) за червень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 липня подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма N 1-ОТ) за червень 2018 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 липня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за червень 2018 року наказ Держкомстату України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
09 липня подання звіт з праці (форма N 1-ПВ (квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
09 липня подання звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма N 13-зез (квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 297 від 13.10.2014 р. органи статистики +
09 липня подання звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма N 10-зез (квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 297 від 13.10.2014 р. органи статистики +
10 липня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за червень 2018 року наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +
10 липня подання звіт про експорт (імпорт) послуг (форма N 9-ЗЕЗ (квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 122 від 21.07.2016 р. органи статистики +
13 липня подання звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (РК) за червень 2018 р. (форма N ЗВР-1) п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
13 липня подання довідка про використані розрахункові книжки за червень 2018 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
16 липня подання фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевого бюджетів за II квартал 2018 року п. 6, п. 10 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ N 419 від 28.02.2000 р. органи Держказначейства +
19 липня подання декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями - резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал 2018 року  п. 3 наказу Мінфіну N 207 від 25.12.95 р. органи ДФС, НБУ +
19 липня подання звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за II квартал 2018 року органам виконавчої дирекції Фонду +
20 липня сплати авансовий внесок з єдиного податку за липень 2018 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп Порядок подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами +
20 липня сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за червень 2018 року (крім гірничих підприємств) п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., підп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
20 липня подання податкової декларації з ПДВ платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за червень 2018 року підп. 49.18.1, п. 203.1 ПКУ органи ДФС +
20 липня подання декларації акцизного податку за червень 2018 року п. 223.2 ПКУ органи ДФС +
20 липня подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за червень 2018 року п. 286.3 ПКУ органи ДФС +
20 липня подання декларації з рентної плати за червень 2018року з розрахунком: рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України Пп. 49.18.1, ст. 257 ПКУ органи ДФС +
20 липня подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за червень 2018 року (форма N Д4) Наказ Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 липня подання звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за II квартал 2018 р. (форма Ф4-ФСС з ТВП) Постанова правління ФСС з ТВП N 4 від 18.01.2011 р. ФСС з ТВП + +
20 липня подання звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за II квартал 2018 р. (форма Ф14-ФСС з ТВП) Постанова правління ФСС з ТВП N 4 від 18.01.2011 р. ФСС з ТВП + +
25 липня подання звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма N 3-торг, квартальна, річна) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 355 від 11.12.2015 р. органи статистики +
25 липня подання звіт про обсяги реалізованих послуг (форма N 1-послуги (квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 229 від 30.11.2016 р. органи статистики +
25 липня подання звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма N 1-опт (квартальна) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики N 189 від 21.07.2017 р. органи статистики +
25 липня подання Баланс (Звіту про фінансовий стан) (форма N ) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 липня подання Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 липня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +
25 липня подання Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-мс, 2-мс) п. 5 Порядку КМУ N 419 від 28.02.2000 р. органи статистики +
25 липня подання звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма N 1-Б (річна, квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 286 від 07.07.2012 р. органи статистики +
27 липня сплати юрособами авансового внеску з транспортного податку за II квартал 2018 року підп. "б" підп. 267.8.1 ПКУ +
27 липня сплати авансовий внесок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за IІ квартал 2018 року, що сплачують юридичні особи підп. "б" підп. 266.10.1 ПКУ +
30 липня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за червень 2018 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
30 липня сплати єдиний податок платниками 4-ї групи за II квартал 2018 року підп. 295.9.2 ПКУ +
30 липня сплати податок на доходи фізосіб з нарахованої, але не виплаченої зарплати, за червень 2018 року підп. 168.1.5, 49.18.1 та п. 57.1 ПКУ +
30 липня сплати військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу, за червень 2018 року підп. 168.1.5 ПКУ, п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ +
30 липня сплати ПДВ за червень 2018 року п. 203.2 ПКУ +
30 липня сплати плата за землю за червень 2018 року п. 287.4 ПКУ +
30 липня сплати рентна плата за червень 2018 року за користування надрами для видобування корисних копалин, нафти, конденсату, природного газу, у т. ч. газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану; користування радіочастотним ресурсом України; транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України п. 257.1, 257.5 ПКУ +
30 липня сплати акцизний податок за червень 2018 року п. 222.1.1 ПКУ +