Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
25 липня подання звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма N 3-торг, квартальна, річна) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 355 від 11.12.2015 р. органи статистики +
25 липня подання звіт про обсяги реалізованих послуг (форма N 1-послуги (квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 229 від 30.11.2016 р. органи статистики +
25 липня подання звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма N 1-опт (квартальна) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики N 189 від 21.07.2017 р. органи статистики +
25 липня подання Баланс (Звіту про фінансовий стан) (форма N ) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 липня подання Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 липня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +
25 липня подання Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-мс, 2-мс) п. 5 Порядку КМУ N 419 від 28.02.2000 р. органи статистики +
25 липня подання звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма N 1-Б (річна, квартальна)) за II квартал 2018 року наказ Державної служби статистики України N 286 від 07.07.2012 р. органи статистики +