Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
28 лютого сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2018 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
28 лютого подання Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма N 1)
28 лютого подання Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2)
28 лютого подання Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма N 3) або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма N 3-н)
28 лютого подання Звіт про власний капітал (форма N 4)
28 лютого подання Примітки до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма N5)
28 лютого подання Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма N 6)
28 лютого подання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форма N 1-м, N 2- м)
28 лютого подання Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-мс, 2-мс)
28 лютого подання структурне обстеження підприємства (N 1-підприємництво (річна)) за 2017 рік наказ Держстатистики N 97 від 24.06.2016 р. органи статистики +
28 лютого подання структурне обстеження підприємства (N 1-підприємництво (коротка) (річна)) за 2017 рік наказ Держстатистики N 97 від 24.06.2016 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма N 1-опт (квартальна, річна) за 2017 рік Наказ Держстатистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2017 рік (N 2-Б (річна)) Наказ Держстатистики України N 320 від 01.08.2012 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (форма N 7-торг (річна)) за 2017 рік Наказ Держстатистики N 349 від 19.11.2014 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2017 рік (форма N 10-ПІ) П. 2.1 Інструкції Мінсоцполітики N 42 від 10.02.2007 р. Фонд соціального захисту інвалідів + +