Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
01 лютого подання інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2017 рік п. 2.5 Порядку Мінсоцполітики N 271 від 16.05.2013 р. органи Державної служби зайнятості +
05 лютого подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за січень 2018 р. наказ Держстатистики України N 163 від 31.08.2016 р. органи статистики +
05 лютого подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за січень 2018 року наказ Держстатистики України N 349 від 19.11.2014 р. органи статистики + +
05 лютого подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за січень 2018 року наказ Держстатистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
05 лютого подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за січень 2018 року наказ Держстатистики України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
07 лютого подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за січень 2018 року наказ Держстатистики України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
09 лютого подання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб - підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, і членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2017 рік (абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону N 2464-VI від 08.07.2010 р.) абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону N 2464-VI від 08.07.2010 р. +
09 лютого подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за січень 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
09 лютого подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за січень 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
09 лютого подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за січень 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
09 лютого подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма N 1-ОА) за січень 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
09 лютого подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма N 1-ОТ) за січень 2018 р. наказ Мінфіну N 49 від 11.02.2016 р. органи ДФС + +
09 лютого подання звіт про суми податкових пільг (в разі користування пільгами) за IV квартал 2017 року п. 3 Порядку КМУ N 1233 від 27.12.2010 р. органи ДФС +
09 лютого подання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2017 рік платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 лютого подання податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи за 2017 рік, платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 лютого подання декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 2017 рік Наказ Міністерства фінансів України N 207 від 25.12.95 р. органи ДФС +
09 лютого подання податкова декларація з ПДВ за IV квартал 2017 р. для платників зі звітним періодом, рівним кварталу підп. 49.18.2, п. 202.2 ПКУ органи ДФС + +
09 лютого подання заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ у 2018 році п. 202.2 ПКУ органи ДФС +
09 лютого подання податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за IV квартал 2017 р. (форма N 1ДФ) підп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПКУ органи ДФС + +
09 лютого подання податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльност, за 2017 рік НОВА ФОРМА! Підп. 49.18.5, п. 177.11 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 859 від 02.10.2015 р. (у редакції наказу Мінфіна N 556 від 06.06.2017 року) органи ДФС +
09 лютого подання податкова декларація екологічного податку за IV квартал 2017 р. підп. 49.18.2, підп. 250.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 715 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
09 лютого подання податкової декларації з рентної плати з розрахунком за ІV квартал 2017 року: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини); рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 року; п. 57.1 ПКУ органи ДФС + +
09 лютого подання податкова деклараця збору за місця для паркування транспортних засобів за 2017 р. пп. 49.18.2 та 2681.5 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 лютого подання податкова декларація туристичного збору за 2017 р. пп. 49.18.2 та пп. 268.7.3 ПКУ Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 лютого подання звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма N 1-Б (річна, квартальна) за 2017 рік Наказ Держкомстату України N 286 від 07.07.2012 р. органи статистики +
09 лютого подання звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) за 2017 рік п. 2 р. III Порядку N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС +
12 лютого подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за січень 2018 р. Наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +
15 лютого подання звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за січень 2018 р. (форма N ЗВР-1) п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
15 лютого подання довідка про використані розрахункові книжки за січень 2018 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
19 лютого сплати єдиний податок за IV квартал 2017 року платниками-юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи п. 295.3, п. 4 підрозділу 8 розділу XX ПКУ + +
19 лютого сплати податкових зобов'язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи фізичними особами - підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за 2017 рік п. 57.1 ПКУ +
19 лютого сплати єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в IV кварталі 2017 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп п. 295.7 ПКУ +
19 лютого сплати ПДВ за IV квартал 2017 року п. 57.1, підп. 49.18.2 та п. 202.1 ПКУ + +
19 лютого сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за IV квартал 2017 року п. 57.1, підп. 49.18.2, п. 152.9 ПКУ та п. 2 Порядку N 138 від 23.02.2011 р. +
19 лютого сплати екологічний податок за IV квартал 2017 року п. 57.1 та п. 250.2 ПКУ +
19 лютого сплати рентна плата за IV квартал 2017 року п. 57.1 + +
19 лютого сплати туристичний збір за IV квартал 2017 року п. 57.1, підп. 268.7.1 ПКУ + +
19 лютого сплати збір за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2017 року п. 57.1, підп. 268-1.5 ПКУ + +
19 лютого сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за IV квартал 2017 рік п. 2 Порядку N138 від 23.02.2011 р. органи ДФС +
19 лютого подання податкової декларації з єдиного податку на 2018 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2017 рік для набуття й підтвердження статусу платника єдиного податку 4-ї групи Наказ Мінфіна N 578 від 19.06.2015 р., підп. 298.8.1 ПКУ органи ДФС +
19 лютого подання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік пп. 266.7.5 ПКУ органи ДФС +
19 лютого подання податкової декларації з транспортного податку на 2018 рік пп. 267.6.4 ПКУ органи ДФС +
20 лютого сплати авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп, за лютий 2018 р. п. 295.1 ПКУ +
20 лютого сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (крім гірничих підприємств) за січень 2018 року п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р.) + +
20 лютого подання податкова декларація з ПДВ , у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за січень 2018 року підп. 203.1 ПКУ органи ДФС + +
20 лютого подання декларація акцизного податку за за січень 2018 року пп. 49.18.1, пп. 223.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 14 від 23.01.2015 р. органи ДФС + +
20 лютого подання податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2018 року НОВА ФОРМА! підп. 286.3 ПКУ органи ДФС + +
20 лютого подання податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2018 рік НОВА ФОРМА! підп. 286.2 ПКУ органи ДФС + +
20 лютого подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за січень 2018 року (форма N Д4) п. 1 р. III Порядку Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 лютого подання податкової декларації рентної плати з розрахунком: рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за січень 2018 р. п. 257.1 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
28 лютого сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2018 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
28 лютого подання Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма N 1)
28 лютого подання Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2)
28 лютого подання Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма N 3) або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма N 3-н)
28 лютого подання Звіт про власний капітал (форма N 4)
28 лютого подання Примітки до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма N5)
28 лютого подання Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма N 6)
28 лютого подання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форма N 1-м, N 2- м)
28 лютого подання Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-мс, 2-мс)
28 лютого подання структурне обстеження підприємства (N 1-підприємництво (річна)) за 2017 рік наказ Держстатистики N 97 від 24.06.2016 р. органи статистики +
28 лютого подання структурне обстеження підприємства (N 1-підприємництво (коротка) (річна)) за 2017 рік наказ Держстатистики N 97 від 24.06.2016 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма N 1-опт (квартальна, річна) за 2017 рік Наказ Держстатистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2017 рік (N 2-Б (річна)) Наказ Держстатистики України N 320 від 01.08.2012 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (форма N 7-торг (річна)) за 2017 рік Наказ Держстатистики N 349 від 19.11.2014 р. органи статистики +
28 лютого подання звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2017 рік (форма N 10-ПІ) П. 2.1 Інструкції Мінсоцполітики N 42 від 10.02.2007 р. Фонд соціального захисту інвалідів + +