Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
09 листопада подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма N 1-ОА) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма N 1-ОТ) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про суми податкових пільг (в разі користування пільгами) за 9 місяців 2017 року п. 3 Порядку КМУ N 1233 від 27.12.2010 р. органи ДФС +
09 листопада подання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за III квартал 2017 року платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 листопада подання податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи за III квартал 2017 року, платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 листопада подання декларація з податку на прибуток підприємства за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу пп. 49.18.2 та 152.9 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 897 від 20.10.2015 р., лист ДФСУ N 16989/7/99-99-15-02-01-17 від 30.06.2017 р. органи ДФС +
09 листопада подання декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2017 року Наказ Міністерства фінансів України N 207 від 25.12.95 р. органи ДФС +
09 листопада подання розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2017 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 листопада подання розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 листопада подання розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за три квартали 2017 року п. 3 Порядку N138 від 23.02.2011 р. органи ДФС +
09 листопада подання податкова декларація з ПДВ за III квартал 2017 р. для платників зі звітним періодом, рівним кварталу підп. 49.18.2, п. 202.2 ПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за III квартал 2017 р. (форма N 1ДФ) підп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання податкова декларація екологічного податку за III квартал 2017 р. підп. 49.18.2, підп. 250.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 715 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
09 листопада подання податкової декларації з рентної плати з розрахунком за III квартал 2017 року: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини); рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 року; п. 57.1 ПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання податкова деклараця збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2017 року пп. 49.18.2 та 2681.5 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 листопада подання податкова декларація туристичного збору за три квартали 2017 року пп. 49.18.2 та пп. 268.7.3 ПКУ Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
15 листопада подання звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2017 р. (форма N ЗВР-1) п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
15 листопада подання довідка про використані розрахункові книжки за жовтень 2017 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
20 листопада подання податкова декларація з ПДВ , у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за жовтень 2017 року підп. 203.1 ПКУ органи ДФС + +
20 листопада подання декларація акцизного податку за за жовтень 2017 року пп. 49.18.1, пп. 223.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 14 від 23.01.2015 р. органи ДФС + +
20 листопада подання податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за жовтень 2017 року підп. 286.3 ПКУ органи ДФС + +
20 листопада подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за жовтень 2017 року (форма N Д4) п. 1 р. III Порядку Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 листопада подання податкової декларації рентної плати з розрахунком: рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень 2017 р. п. 257.1 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +