Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
06 листопада подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за жовтень 2017 р. наказ Держстатистики України N 163 від 31.08.2016 р. органи статистики +
06 листопада подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за жовтень 2017 року наказ Держстатистики України N 351 від 11.12.2015 р. органи статистики + +
06 листопада подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за жовтень 2017 року наказ Держстатистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
06 листопада подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за жовтень 2017 року наказ Держстатистики України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
07 листопада подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за жовтень 2017 року наказ Держстатистики України N 90 від 10.06.2016 р. органи статистики +
09 листопада подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма N 1-ОА) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма N 1-ОТ) за жовтень 2017 р. наказ ДПАУ N 49 від 11.02.2016 р., лист ГУ ДФСУ у м. Києві N 23058/10/26-15-40-03-19 від 27.10.2016 р., п. 5 ст. 254 ЦКУ, ст. 51 ГПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання звіт про суми податкових пільг (в разі користування пільгами) за 9 місяців 2017 року п. 3 Порядку КМУ N 1233 від 27.12.2010 р. органи ДФС +
09 листопада подання податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за III квартал 2017 року платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 листопада подання податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи за III квартал 2017 року, платниками, віднесеними до 3 групи пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 578 від 19.06.2015 р. органи ДФС +
09 листопада подання декларація з податку на прибуток підприємства за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу пп. 49.18.2 та 152.9 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 897 від 20.10.2015 р., лист ДФСУ N 16989/7/99-99-15-02-01-17 від 30.06.2017 р. органи ДФС +
09 листопада подання Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма N 1) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 листопада подання Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 73 від 07.02.2013 р. органи статистики +
09 листопада подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +
09 листопада подання декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2017 року Наказ Міністерства фінансів України N 207 від 25.12.95 р. органи ДФС +
09 листопада подання розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2017 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 листопада подання розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу підп. 49.18.2, 152.9 ПКУ органи ДФС +
09 листопада подання розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за три квартали 2017 року п. 3 Порядку N138 від 23.02.2011 р. органи ДФС +
09 листопада подання податкова декларація з ПДВ за III квартал 2017 р. для платників зі звітним періодом, рівним кварталу підп. 49.18.2, п. 202.2 ПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за III квартал 2017 р. (форма N 1ДФ) підп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання податкова декларація екологічного податку за III квартал 2017 р. підп. 49.18.2, підп. 250.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 715 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
09 листопада подання податкової декларації з рентної плати з розрахунком за III квартал 2017 року: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини); рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 року; п. 57.1 ПКУ органи ДФС + +
09 листопада подання податкова деклараця збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2017 року пп. 49.18.2 та 2681.5 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
09 листопада подання податкова декларація туристичного збору за три квартали 2017 року пп. 49.18.2 та пп. 268.7.3 ПКУ Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 р. N 636 органи ДФС + +
10 листопада подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за жовтень 2017 р. Наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +
15 листопада подання звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2017 р. (форма N ЗВР-1) п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г. органи ДФС + +
15 листопада подання довідка про використані розрахункові книжки за жовтень 2017 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р. органи ДФС + +
17 листопада сплати податок на прибуток підприємства за III квартал 2017 р. п. 57.1, пп. 49.18.2 та п. 152.9 ПКУ +
17 листопада сплати єдиний податок за III квартал 2017 року платниками-юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи п. 295.3, п. 4 підрозділу 8 розділу XX ПКУ + +
17 листопада сплати єдиний податок з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в III кварталі 2017 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп п. 295.7 ПКУ +
17 листопада сплати ПДВ за III квартал 2016 року п. 57.1, підп. 49.18.2 та п. 202.1 ПКУ + +
17 листопада сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за III квартал 2017 року п. 57.1, підп. 49.18.2, п. 152.9 ПКУ та п. 2 Порядку N 138 від 23.02.2011 р. +
17 листопада сплати екологічний податок за III квартал 2017 року п. 57.1 та п. 250.2 ПКУ +
17 листопада сплати рентна плата за III квартал 2017 року п. 57.1 + +
17 листопада сплати туристичний збір за III квартал 2017 року п. 57.1, підп. 268.7.1 ПКУ + +
17 листопада сплати збір за місця для паркування транспортних засобів за III квартал 2017 року п. 57.1, підп. 268-1.5 ПКУ + +
20 листопада сплати авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп, за листопад 2017 р. п. 295.1 ПКУ +
20 листопада сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (крім гірничих підприємств) за жовтень 2017 року п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р.) + +
20 листопада подання податкова декларація з ПДВ , у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за жовтень 2017 року підп. 203.1 ПКУ органи ДФС + +
20 листопада подання декларація акцизного податку за за жовтень 2017 року пп. 49.18.1, пп. 223.2 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 14 від 23.01.2015 р. органи ДФС + +
20 листопада подання податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за жовтень 2017 року підп. 286.3 ПКУ органи ДФС + +
20 листопада подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за жовтень 2017 року (форма N Д4) п. 1 р. III Порядку Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 листопада подання податкової декларації рентної плати з розрахунком: рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень 2017 р. п. 257.1 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України N 719 від 17.08.2015 р. органи ДФС + +
28 листопада сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за жовтень 2017 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
30 листопада сплати податку на доходи фізосіб з нарахованої, але не виплаченої зарплати, за жовтень 2017 року підп. 168.1.5, 49.18.1 та п. 57.1 ПКУ +
30 листопада сплати військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за жовтень 2017 року підп. 168.1.5 ПКУ, п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ +
30 листопада сплати ПДВ за жовтень 2017 року п. 203.2 ПКУ +
30 листопада сплати плати за землю за жовтень 2017 року п. 287.4 ПКУ +
30 листопада сплати акцизного податку за жовтень 2017 року п. 222.1.1 ПКУ +
30 листопада сплати рентної плати за жовтень 2017 року за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; за користування радіочастотним ресурсом; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України. підп. 57.1, 257.5 ПКУ +