Календар бухгалтера
Календарь
Показати все за місяць
Для того, щоб відібрати інформацію за обраним параметром: дата, подія (подання звіту або сплата платежу), орган подання звіту, особа (юридична або фізична) - натисніть на текст, виділений жовтим
Дата Закiнчується строк: Назва платежу / звiту Посилання на нормативний акт Орган подання Подає/сплачує
юр. фiз.
04 квiтня подання звіт про товарооборот (форма N 1-торг (місячна)) за березень 2016 р. наказ Держкомстату України N 380 від 04.12.2014 р. органи статистики +
04 квiтня подання звіт про обсяг оптового товарообороту (форма N 1-опт (місячна)) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
04 квiтня подання звіт про продаж світлих нафтопродуктів (форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 349 від 19.11.2014 р. органи статистики + +
04 квiтня подання терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) (форма N 1-П (місячна)) за березень 2016 р. наказ Держкомстату України N 222 від 05.08.2014 р. органи статистики + +
07 квiтня подання звіт з праці (N 1-ПВ (місячна)) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 239 від 07.08.2013 р. органи статистики +
07 квiтня подання звіт з праці (форма N 1-ПВ (квартальна)) за I квартал 2016 року НОВА ФОРМА! наказ Державної служби статистики України N 172 від 21.07.2015 р. органи статистики +
07 квiтня подання звіт про інвестиції з України в економіку країн світу (форма N 13-зез (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 297 від 13.10.2014 р. органи статистики +
07 квiтня подання звіт про іноземні інвестиції в Україну (форма N 10-зез (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 297 від 13.10.2014 р. органи статистики +
08 квiтня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма N 1-РС) за березень 2016 р. наказ ДПАУ N 449 від 13.10.2005 р. органи ДФС + +
08 квiтня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма N 2-РС) за березень 2016 р. наказ ДПАУ N 449 від 13.10.2005 р. органи ДФС + +
08 квiтня подання звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма N 3-РС) за березень 2016 р. наказ ДПАУ N 449 від 13.10.2005 р. органи ДФС + +
08 квiтня подання звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма N 1-ОА) за березень 2016 р. наказ ДПАУ N 228 від 27.04.2006 р. органи ДФС + +
08 квiтня подання звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма N 1-ОТ) за березень 2016 р. наказ ДПАУ N 228 від 27.04.2006 р. органи ДФС + +
11 квiтня подання звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма N 5-ЗЕЗ (місячна)) за березень 2016 року наказ Держкомстату України N 287 від 24.09.2013 р. органи статистики +
11 квiтня подання звіт про експорт (імпорт) послуг (форма N 9-ЗЕЗ (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 367 від 2 грудня 2013 р. органи статистики +
14 квiтня сплати суми адміністративно-господарських санкцій до Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання у 2015 році нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів на підприємстві або в підприємця, у яких за основним місцем роботи працюють 8 і більше осіб ч. 4 ст. 20 N 875-XII від 21.03.91 р., п. 2 Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для прац Фонду соцзахисту інвалідів + +
15 квiтня подання звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (РК) за березень 2016 р. (форма N ЗВР-1) п. 7 ст. 3 р. II Закону України N 1776-III від 01.06.2000 г., Роз'яснення ДФСУ від 23.03.2016 р. органи ДФС + +
15 квiтня подання довідка про використані розрахункові книжки за березень 2016 року Наказ ДПАУ N 614 від 01.12.2000 р., Роз'яснення ДФСУ від 23.03.2016 р. органи ДФС + +
19 квiтня подання декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями - резиденту України і знаходяться за її межами, за І квартал 2016 року п. 3 Наказу Мінфіну N 207 від 25.12.95 р. регіональні відділення НБУ та в ДФС +
19 квiтня подання звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за І квартал 2016 року Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України N 31 від 30.11.2010 р. + +
20 квiтня сплати авансового внеску з єдиного податку за квітень 2016 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп п. 295.1 ПКУ +
20 квiтня сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за березень 2016 року (крім гірничих підприємств) п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., підп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
20 квiтня подання податкової декларації з ПДВ платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, за березень 2016 року підп. 49.18.1, п. 203.1 ПКУ органи ДФС +
20 квiтня подання декларації акцизного податку за березень 2016 року п. 223.2 ПКУ органи ДФС +
20 квiтня подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень 2016 року п. 286.3 ПКУ органи ДФС +
20 квiтня подання декларація з рентної плати (додатки 2, 4, 10, 11) в залежності від об'єкта оподаткування ст. 257 ПКУ, лист ДФСУ N 3276/7/99-99-15-04-02-17 від 02.02.2016 р. органи ДФС +
20 квiтня подання звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за березень 2016 року (форма N Д4) Наказ Міністерства фінансів України N 435 від 14.04.2015 р. органи ДФС + +
20 квiтня подання звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за I квартал 2016 р. (форма Ф4-ФСС з ТВП) Постанова правління ФСС з ТВП N 4 від 18.01.2011 р. ФСС з ТВП + +
20 квiтня подання звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за I квартал 2016 р. (форма Ф14-ФСС з ТВП) Постанова правління ФСС з ТВП N 4 від 18.01.2011 р. ФСС з ТВП + +
25 квiтня подання звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма N 3-торг, квартальна, річна) за I квартал 2016 року НОВА ФОРМА! наказ Державної служби статистики України N 355 від 11.12.2015 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма N 1-опт (квартальна, річна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 356 від 21.11.2014 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про обсяги реалізованих послуг (форма N 1-послуги (квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 350 від 19.11.2014 р. органи статистики +
25 квiтня подання звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма N 1-Б (річна, квартальна)) за I квартал 2016 року наказ Державної служби статистики України N 286 від 07.07.2012 р. органи статистики +
25 квiтня подання Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1 ) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 квiтня подання Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2) Наказ Мінфіну N 87 від 31.03.99 р. органи статистики +
25 квiтня подання Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми N 1-м, 2-м) Наказ Мінфіну N 39 від 25.02.2000 р. органи статистики +
28 квiтня сплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за березень 2016 року абз. 1 п. 8 ст. 9 ЗУ N 2464-VI від 08.07.2010 р., пп. 6 п. 3 р. IV, п. 11 р. IV Інструкції N 449 від 20.04.2015 р. +
29 квiтня сплати єдиний податок платниками 4-ї групи підп. 295.9.2 ПКУ +
29 квiтня сплати юрособами авансового внеску з транспортного податку за I квартал 2016 року підп. "б" підп. 267.8.1 ПКУ +
29 квiтня сплати авансовий внесок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за І квартал 2016 року, що сплачують юридичні особи підп. "б" підп. 266.10.1 ПКУ +
29 квiтня сплати податку на доходи фізосіб з нарахованої, але не виплаченої зарплати, за березень 2016 року підп. 168.1.5, 49.18.1 та п. 57.1 ПКУ +
29 квiтня сплати військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2016 року підп. 168.1.5 ПКУ, п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ +
29 квiтня сплати ПДВ за березень 2016 року п. 203.2 ПКУ, постанова ВСУ N 21-18а15 від 09.06.2015 р. +
29 квiтня сплати плати за землю за березень 2016 року п. 287.4 ПКУ, постанова ВСУ N 21-18а15 від 09.06.2015 р. +
29 квiтня сплати акцизного податку за березень 2016 року п. 222.1.1 ПКУ, постанова ВСУ N 21-18а15 від 09.06.2015 р. +
29 квiтня подання звіт про контрольовані операції за 2015 рік НОВА ФОРМА! пп. 39.4.2 ПКУ, наказ Наказ Міністерства фінансів України N 8 від 18.01.2016 р. +
29 квiтня подання рентної плати за березень 2016 року за: -користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; -користування радіочастотним ресурсом України; -транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України; -транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України п. 257.5 ПКУ + +